Thứ bảy , Ngày 15 Tháng 06 Năm 2024
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Trong tháng:

Tất cả:

Bình Chọn
Đánh giá thái độ phục vụ của cán bộ tiếp nhận hồ sơ ?
Cập nhật lúc: 11/06/2024

Phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 5 năm 2024

Chiều ngày 10/6/2024, UBND huyện Krông Búk tổ chức Phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 5 năm 2024 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh tháng 5 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 6 năm 2024. Phiên họp do đồng chí Hoàng Kiên Cường, Chủ tịch UBND huyện Chủ trì, tham dự Phiên họp có đồng Hoàng Trọng Sang – Phó Chủ tịch HĐND huyện, đại diện BTT UBMTTQVN huyện, đại diện Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy, thành viên UBND huyện, lãnh đạo các phòng, ban ngành, đơn vị và đại diện lãnh đạo UBND các xã, thị trấn.

bdceb50b256a8634df7b

Đồng chí Hoàng Kiên Cường, Chủ tịch UBND huyện quán triệt nội dung Phiên họp

Theo báo cáo tháng 5 năm 2024, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước từ đầu năm đến ngày 10/5/2024 là 46,349 tỷ đồng, đạt 61,59% kế hoạch tỉnh (dự toán tỉnh giao 75,250 tỷ đồng), đạt 44,14% kế hoạch HĐND huyện (dự toán HĐND huyện giao 105,00 tỷ đồng), trong đó: Thu thuế phí được 34,661 tỷ đồng đạt 65,40% kế hoạch tỉnh (dự toán tỉnh giao 53,00 tỷ đồng), đạt 63,02% kế hoạch HĐND huyện (dự toán HĐND huyện giao 55,00 tỷ đồng); Thu biện pháp tài chính là 11,688 tỷ đồng, đạt 52,53% kế hoạch tỉnh (dự toán tỉnh giao 22,250 tỷ đồng), đạt 23,38% kế hoạch HĐND huyện (dự toán HĐND huyện giao 50,000 tỷ đồng).. Đã giải ngân được 21.607 triệu đồng, đạt 53% so với nhập nguồn và 20% so với kế hoạch… Đã ban hành Quyết định cấp 117 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu với diện tích 57.02 ha (0.69 ha đất ở; 56.33 ha đất sản xuất nông nghiệp). Đạt 71,28% so với kế hoạch. Công tác giải phóng mặt bằng được quan tâm chỉ đạo; giáo dục, y tế, an sinh xã hội triển khai thực hiện kịp thời; an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

679faa443425977bce34

Toàn cảnh Phiên họp

Phiên họp cũng đã thảo luận, báo cáo tham luận làm rõ những kết quả đạt được và khó khăn, hạn chế trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Qua đó, đề xuất nhiều giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trong trong thời gian tới.

Kết luận chỉ đạo tại Phiên họp, đồng chí Hoàng Kiên Cường, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các cơ quan đơn vị tiếp tục tăng cường các biện pháp thu ngân sách, đẩy nhanh công tác giải ngân vốn đầu tư công và công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tích cực huy động, thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung chỉ đạo thao gỡ khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện nhiệm vụ nhất là công tác quy hoạch, quản lý đất đai, các vướng mắc tại dự án điện gió; khiếu nại, khiếu kiện trên địa bàn. Tập trung giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện, kiểm tra xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật, phấn đấu hoàn thành và đạt các chỉ tiêu phát triển Kinh tế - Xã hội, đảm bảo Quốc phòng – An ninh năm 2024.

In Gửi Email

CÁC CHUYÊN MỤC KHÁC

Thống kê hồ sơ