Thứ bảy , Ngày 20 Tháng 07 Năm 2024
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Trong tháng:

Tất cả:

Bình Chọn
Đánh giá thái độ phục vụ của cán bộ tiếp nhận hồ sơ ?
Cập nhật lúc: 28/06/2024

PGD Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Krông Búk kiểm tra, giám sát Hội đoàn thể nhận ủy thác tại xã Cư Pơng năm 2024

Nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng mọi mặt hoạt động của phương thức cho vay uỷ thác, trong đó có công tác kiểm tra giám sát. Tiếp tục đưa hoạt động ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện đi vào nề nếp, đúng với quy định đã ký giữa NHCSXH nơi cho vay và các tổ chức Hội, đoàn thể nhận ủy thác cho vay của NHCSXH.

Phát hiện, ngăn ngừa, phối hợp xử lý kịp thời những tồn tại, thiếu sót trong hoạt động cho vay ủy thác; đôn đốc Hội, đoàn thể cấp huyện, cấp xã được kiểm tra thực hiện kế hoạch kiểm tra giám sát hàng năm của đơn vị theo đúng kế hoạch đã đề ra.

z5568463080087_1618d0e0599112b8aa903d08c8201626

Kiểm tra hồ sơ lưu giữ của Hội đoàn thể nhận ủy thác cấp xã

Ngày 16/6/2024, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Krông Búk Tổ chức kiểm tra giám sát công tác cho vay ủy thác năm 2024. Tại buổi làm việc, Đoàn đã kiểm tra thực tế được 45 hộ vay vốn, kiểm tra hoạt động của 08 Tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV), 04 tổ chức hội nhận uỷ thác. Qua kiểm tra Đoàn đánh giá cao việc sử dụng vốn vay đúng mục đích, đạt hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh và thực hiện nghĩa vụ trả nợ, trả lãi, gửi tiền tiết kiệm theo quy ước hoạt động của Tổ TK&VV và hộ vay. Việc thực hiện hợp đồng ủy thác của các tổ chức chính trị - xã hội, công tác phối hợp cũng như việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được giao; ghi nhận những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện tín dụng chính sách tại địa phương.

Thông qua kiểm tra giám sát để hỗ trợ, hướng dẫn nghiệp vụ cho vay ủy thác cho cán bộ Hội, đoàn thể, ban quản lý tổ Tiết kiệm và vay vốn (tổ TK&VV) được kiểm tra đồng thời kết hợp công tác kiểm tra và hướng dẫn sắp xếp, lưu giữ hồ sơ hoạt động ủy thác, hoạt động Tổ TK&VV theo văn bản 3920/NHCS-TDNN của Tổng Giám đốc NHCSXH đối với một số Hội, một số Tổ thực hiện sắp xếp, lưu giữ hồ sơ chưa đúng quy định.

Xã Cư Pơng là xã có dư nợ cao nhất trên địa bàn toàn huyện: Về nguồn vốn ủy thác qua các Tổ chức chính trị xã hội là: 93.742 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 99.8% dư nợ trên địa bàn xã, với 1.566 khách hàng còn dư nợ. Toàn xã có 33/33 Tổ TK&VV xếp loại tốt. Từ nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ, trong thời gian qua đã góp phần thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững, chương trình xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.

Thông qua công tác kiểm tra giám sát phát hiện những tồn tại, thiếu sót nhằm mục đích để hỗ trợ, hướng dẫn nghiệp vụ cho vay ủy thác cho cán bộ Hội, đoàn thể, ban quản lý tổ Tiết kiệm và vay vốn (tổ TK&VV) được kiểm tra đồng thời kết hợp công tác kiểm tra và hướng dẫn sắp xếp, lưu giữ hồ sơ hoạt động ủy thác, hoạt động Tổ TK&VV theo văn bản 3920/NHCS-TDNN của Tổng Giám đốc NHCSXH đối với một số Hội, một số Tổ thực hiện sắp xếp, lưu giữ hồ sơ chưa đúng quy định. 

Phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra, giám sát đồng chí Trương Duy Hải – Phó Giám đốc NHCSXH huyện Krông Búk – Trưởng đoàn kiểm tra đánh giá cao những kết quả đạt được của xã trong công tác cho vay ủy thác tại xã Cư Pơng, đề nghị Hội đoàn thể nhận ủy thác cấp xã phát huy kết quả đạt được, tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Đồng thời đoàn đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện công tác tín dụng chính sách trên địa bàn và kiến nghị với các tổ chức hội nhận uỷ thác cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chương trình tín dụng ưu đãi để người dân được biết và nhanh chóng tiếp cận các nguồn vốn; tuyên truyền nhận tiền gửi tổ chức, cá nhân và tiền gửi tổ viên tổ TK&VV; các hội đoàn thể nhận ủy thác thực hiện tốt công tác phối hợp trong hoạt động giao dịch xã, lưu giữ hồ sơ sổ sách đầy đủ đúng quy định; xử lý kịp thời các khoản nợ đến hạn không để nợ quá hạn phát sinh; tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ TK&VV… từ đó nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn./.

Tác giả: NHCSXH huyện Krông Búk

In Gửi Email

CÁC CHUYÊN MỤC KHÁC

Thống kê hồ sơ