Thứ bảy , Ngày 15 Tháng 06 Năm 2024
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Trong tháng:

Tất cả:

Bình Chọn
Đánh giá thái độ phục vụ của cán bộ tiếp nhận hồ sơ ?
Cập nhật lúc: 25/04/2024

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Krông Búk sau gần 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW

Sau gần 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, trên địa bàn Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk đã phát huy hiệu quả thiết thực và đi vào cuộc sống. Phần nào giúp các cấp ủy đảng, Chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị-xã hội trên địa bàn huyện hiểu rõ hoạt động của NHCSXH và tạo mọi điều kiện cho NHCSXH huyện Krông Búk trong việc đẩy mạnh hoạt động tín dụng chính sách xã hội. 

a9b7ea43f8ee57b00eff

Họp Ban đại diện HĐQT NHCSXH định kỳ

Sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi mà cấp ủy, Chính quyền các cấp dành cho hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện như hỗ trợ về vật chất, điều kiện làm việc, phương tiện, trang thiết bị, trụ sở làm việc; quan tâm bố trí nguồn vốn ủy thác cho vay; bổ sung Chủ tịch UBND cấp xã tham gia thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị cấp huyện… cụ thể: UBND huyện đã tạo điều kiện bố trí đất tại trung tâm huyện để xây dựng trụ sở làm việc ổn định, khang trang, đảm bảo đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ. UBND cấp xã tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất và điều kiện làm việc để Tổ giao dịch hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao tại Điểm giao dịch xã, Đảng ủy, UBND cấp xã đã bố trí nơi đặt các bảng, biển hiệu ở nơi dễ nhìn, ưu tiên Hội trường lớn của UBND cấp xã để giao dịch, bố trí đủ số lượng bàn ghế để cán bộ NHCSXH, Tổ trưởng Tổ TK&VV và hộ dân đến giao dịch có chỗ ngồi ổn định. Công tác an ninh bảo đảm an toàn về tiền và tài sản tại Điểm giao dịch cũng được UBND cấp xã quan tâm phối hợp thực hiện.

z5371876177536_369e09d8492f226d6cc0abbe1ff04cc1

Một buổi giao dịch tại xã

Tính đến nay, nguồn vốn cho vay đạt trên 417 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn của UBND huyện Krông Búk ủy thác sang NHCSXH để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn là 9.469 triệu đồng, tăng 7.969 triệu đồng (+631%) so với khi chưa có chỉ thị 40/CT-TW.

Trong gần 10 năm qua, doanh số cho vay đạt trên 802 tỷ đồng với trên 25 ngàn lượt hộ vay, thu nợ đạt 524 tỷ đồng. Dư nợ đạt 411.392 triệu đồng, tăng 277.574 triệu đồng so với năm 2014 (+307%), nợ quá hạn: 23 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,0055% trên tổng dư nợ, giảm 158 triệu đồng so với trước khi thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW (có 4 xã, thị trấn không có nợ quá hạn).

Hội, đoàn thể nhận ủy thác cấp xã đã chủ động tham gia bình xét cho vay, kiểm tra giám sát, hướng dẫn hộ vay phương thức làm ăn … Hiện dư nợ cho vay ủy thác chiếm 99,6%/ trên tổng dư nợ cho vay của NHCSXH huyện Krông Búk. Các Tổ TK&VV được thành lập theo địa bàn thôn, buôn, tổ dân phố, được tổ chức và hoạt động theo quy định. Chất lượng hoạt động của các Tổ TK&VV được tăng lên, tỷ lệ tổ xếp loại tốt, chiếm 100% không có tổ xếp loại khá, trung bình và tổ yếu.

Điểm giao dịch xã của NHCSXH huyện Krông Búk được đặt tại khuôn viên UBND các xã, thị trấn tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc giao dịch với phương châm “giao dịch tại nhà, giải ngân, thu nợ tại xã” trong thực hiện tín dụng chính sách. Mô hình “Điểm giao dịch của NHCSXH tại trụ sở UBND xã” là một bước tiến trong cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người nghèo được tiếp cận dễ dàng với nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước.

Có thể nói từ sau khi có Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW, việc tổ chức triển khai tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn huyện Krông Búk đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, huy động được các nguồn lực tài chính để tạo lập nguồn vốn, tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách, góp phần quan trọng trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước đề ra về giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị, an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế - xã hội. 

Những kết quả đạt đã khẳng định vai trò của tín dụng chính sách đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện, là công cụ, giải pháp có tính căn cơ, lâu dài để Huyện ủy, HĐND, UBND huyện thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch về giảm nghèo, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, phục hồi, phát triển kinh tế. Thành tựu đã đạt được của tín dụng chính sách có thể được đánh giá là “điểm sáng” và là một trong những “trụ cột” trong hệ thống các chính sách giảm nghèo của Việt Nam, khẳng định sự đúng đắn, hiệu quả trong việc duy trì và phát triển mô hình tổ chức, phương thức quản lý tín dụng với tính ưu việt và những đặc thù riêng có của NHCSXH khác với các tổ chức tín dụng tại địa phương. 

Từ sau khi có Chỉ thị số 40-CT/TW, nhiều mô hình làm ăn hiệu quả nổi lên nhờ nguồn vốn vay ưu đãi như các mô hình trồng, chăm sóc cây cà phê, cây sầu riêng, cây hồ tiêu, cây mắc ca… đã được người dân huyện Krông Búk đầu tư có hiệu quả mang lại kinh tế cao đặc biệt là năm 2023 và những tháng đầu năm 2024 giá cả các mặt hàng nông sản, trái cây cho năng suất và thu nhập cao làm cho bà con nhân dân rất phấn khởi.

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, NHCSXH huyện tiếp tục tham huyện ủy, UBND huyện Krông Búk chỉ đạo chính quyền các cấp quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; xem đây là nhiệm vụ quan trọng trong chương trình, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Nhận thức được rằng chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ phù hợp với nguyện vọng của nhân dân, được nhân dân đồng tình đón nhận. Tạo niềm tin lớn vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, đã góp phần quan trọng vào thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, tạo việc làm và đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo 100% hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đủ điều kiện, có nhu cầu đều được tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách để đầu tư phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống, góp phần giữ vững an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội góp phần phát triển kinh-xã hội trên địa bàn huyện.

Tác giả: NHCSXH huyện Krông Búk

In Gửi Email

CÁC CHUYÊN MỤC KHÁC

Thống kê hồ sơ