Thứ bảy , Ngày 15 Tháng 06 Năm 2024
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Trong tháng:

Tất cả:

Bình Chọn
Đánh giá thái độ phục vụ của cán bộ tiếp nhận hồ sơ ?
Cập nhật lúc: 30/05/2024

Hiệu quả Mô hình vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội trong công tác giảm nghèo tại xã Cư Né

Trong những năm qua, hàng nghìn hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện Krông Búk đã được tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi từ Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo và từng bước vươn lên trong cuộc sống góp phần tích cực trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn huyện nói chung, xã Cư Né nói riêng.

Nhiều hộ nhèo, cận nghèo, mới thoát nghèo, xã Cư Né đã thoát nghèo từ nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội. Từ nguồn vốn vay này đã giúp nhiều hộ vay đầu tư mua bán nhỏ, cải tạo vườn, chăn nuôi. Chăm chỉ  làm ăn, chỉ trong vòng 5 năm nhiều hộ gia đình đã tiếp cận được nguồn vốn: “Thời điểm khó khăn nhất nguồn vốn cho vay của NHCSXH đã cứu cánh cho nhiều gia đình, tạo điều kiện gia đình phát triển kinh tế. Qua đó hộ dân đã vượt qua khó khăn, từng bước có cuộc sống ổn định”.

cu ne

Điểm giao dịch xã Cư Né

Thông qua nguồn vốn vay của NHCSXH huyện, nhiều mô hình kinh tế ở xã Cư Né đã phát huy hiệu quả với các chương trình cho vay như: nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, cho vay vốn Giải quyết việc làm, cho vay Xuất khẩu lao động, hộ nghèo, hộ cận nghèo ... Từ nguồn vốn ưu đãi này của NHCSXH đã thúc đẩy người dân trong xã phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, cũng như góp phần thiết thực nâng cao chất lượng các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Ông Bùi Đình Hiếu - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cư Né, huyện Krông Búk cho biết: “Trong những năm qua, các tổ chức chính trị xã hội xã đã được tiếp cận các nguồn vốn của NHCSXH đã giúp cho nhiều hộ dân thoát nghèo, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển, góp phần xây dựng xã sớm trở thành xã nông thôn mới”.

Để nguồn vốn đến tay hộ nghèo và các đối tượng chính sách có hiệu quả: hàng năm, phòng giao dịch NHCSXH huyện đã phối hợp với UBND các xã, thị trấn và các tổ chức chính trị- xã hội tổ chức tuyên truyền, triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách mới của Chính phủ, của tỉnh và địa phương; thực hiện niêm yết công khai đầy đủ các chính sách tín dụng ưu đãi về cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách tại 07 xã, thị trấn. Đồng thời, thường xuyên chỉ đạo, rà soát chất lượng hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn, kiểm tra việc bình xét cho vay đảm bảo công khai, minh bạch, đôn đốc, giám sát việc sử dụng vốn vay đúng mục đích, trả nợ, trả lãi đúng quy định. 

Phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện không chỉ góp phần giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, mà còn góp phần thay đổi diện mạo nông thôn trên địa bàn huyện. Đây là tiền đề quan trọng để sớm xây dựng huyện Krông Búk trở thành huyện nông thôn mới theo Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ./

 Tác giả: NHCSXH HUYỆN

In Gửi Email

CÁC CHUYÊN MỤC KHÁC

Thống kê hồ sơ