Thứ bảy , Ngày 15 Tháng 06 Năm 2024
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Trong tháng:

Tất cả:

Bình Chọn
Đánh giá thái độ phục vụ của cán bộ tiếp nhận hồ sơ ?
Cập nhật lúc: 25/04/2024

Công tác phối hợp giữa Ngân hàng hàng Chính sách xã hội và Hội đoàn thể nhận ủy thác huyện Krông Búk

Trong những năm qua, Ngân hàng chính sách xã hội huyện Krông Búk có kết quả tốt trong hoạt động tín dụng chính sách cũng là nhờ sự vào cuộc của chính quyền địa phương, sự phối hợp chặc chẻ của Hội đoàn thể nhận ủy thác các cấp.

Hàng năm, Hội đoàn thể cấp huyện, cấp xã xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động ủy thác và thông báo kết quả kiểm tra cho Ngân hàng chính sách xã hội huyện Krông Búk; chủ động báo cáo kết quả thực hiện hoạt động ủy thác, các khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị. Triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội; tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá và đề xuất, kiến nghị với cấp có thẩm quyền liên quan đến chính sách tín dụng cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Chính phủ về tín dụng chính sách xã hội; các chương trình tín dụng đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; quy trình, hồ sơ, thủ tục vay vốn tại NHCSXH; quy định về hoạt động của Tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV);...

eeb3608def10434e1a01

Họp giao Ban giữa Ngân hàng hàng Chính sách xã hội và Hội đoàn thể nhận ủy thác huyện Krông Búk

Đối với Hội, đoàn thể cấp xã thường xuyên báo cáo cấp ủy, chính quyền địa phương, Chủ tịch UBND cấp xã về tình hình triển khai các chương trình tín dụng chính sách, hoạt động ủy thác cho vay, các khó khăn vướng mắc, và đề xuất kiến nghị; phối hợp với Ngân hàng theo dõi, quản lý và xử lý nợ kịp thời. Kiện toàn lại các tổ hoạt động chưa hiệu quả có phương án, đề án củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng. Nhận và thông báo kết quả phê duyệt Danh sách khách hàng được vay vốn cho Tổ TK&VV để Tổ thông báo đến từng khách hàng. Tham gia xử lý các trường hợp khách hàng nguy cơ rủi ro do chủ quan, khách quan; tham gia đối chiếu, phân loại nợ theo kế hoạch hoặc đột xuất.

Tính đến ngày 23/04/2024 dư nợ ủy thác: 409.730 triệu đồng, với 7.072 khách hàng vay vốn, nợ quá hạn: 23 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,005%; trong đó: Hội Nông dân là 136.999 triệu đồng, với 2.410 khách hàng vay vốn, nợ quá hạn: 9 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,006%; Hội Phụ nữ là 128.506 triệu đồng, với 2.200 khách hàng vay vốn, nợ quá hạn: 14 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,01%; Hội Cựu chiến binh là 81.646 triệu đồng, với 1.337 khách hàng vay vốn; Đoàn thanh niên là 62.578 triệu đồng, với 1.125 khách hàng vay vốn.

Tiếp tục tuyên truyền Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư và Quyết định số 1630/QĐ-TTg ngày 28/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. 

Đẩy mạnh tốt công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến các chương trình tín dụng chính sách đang thực hiện với tinh thần “Không ai bị bỏ lại phía sau”. Thường xuyên phối hợp tổ chức tập huấn về tín dụng chính sách; tăng cường sự phối hợp giữa ngân hàng với các đơn vị liên quan, UBND, các tổ chức Hội đoàn thể nhận ủy thác, Trưởng thôn, Ban quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn..nhằm thực hiện tốt tín dụng chính sách, đảm bảo công khai dân chủ từ việc bình xét cho vay, giải ngân, đảm bảo vốn vay đến đúng đối tượng thụ hưởng, an toàn và hiệu quả góp phần phát triển kinh tế tại địa phương và xây dựng nông thôn mới./.

Tác giả: NHCSXH huyện Krông Búk

In Gửi Email

CÁC CHUYÊN MỤC KHÁC

Thống kê hồ sơ