Thứ bảy , Ngày 15 Tháng 06 Năm 2024
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Trong tháng:

Tất cả:

Bình Chọn
Đánh giá thái độ phục vụ của cán bộ tiếp nhận hồ sơ ?
Cập nhật lúc: 18/10/2023

UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2023

Sáng ngày 18/10/2023, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến liên thông từ cấp tỉnh đến cấp huyện. Chủ trì Hội nghị tại đầu cầu tỉnh là đồng chí Nguyễn Tuấn Hà,  Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh – Phó Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh. Chủ trì tại điểm cầu huyện là đồng chí Y Ni Mlô – Phó Chủ tịch UBND huyện, tham dự phiên họp trực tuyến tại đầu cầu huyện có các đồng chí là thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo CCHC huyện.

33d602619d664a381377

Hội nghị sơ kết cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2023

Theo báo cáo tại Hội nghị, Ngay từ đầu năm Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh đã triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp quan trọng nhằm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, trong đó, có nhiều nội dung chỉ đạo liên quan đến cải cách hành chính. Nhiều kế hoạch, văn bản chỉ đạo, điều hành đã được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành với mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, sắp xếp lại các đơn vị; cải cách mạnh mẽ môi trường kinh doanh; xây dựng Chính quyền điện tử, Chính quyền số, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, để phục vụ tốt nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

6f11ab9c349be3c5ba8a

Đồng chí Y Ni Mlô – Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì đầu cầu huyện

Trên cơ sở Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023, Ban Chỉ đạo đã đôn đốc các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường thực hiện Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2023 với nhiệm vụ trọng tâm “Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ. Đổi mới, sáng tạo trong thực hiện CCHC, đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội”. Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh đã triển khai, phân công nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo và các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tại Kế hoạch số 50/KH-BCĐCCHC ngày 13/04/2023 về hoạt động của Ban Chỉ đạo CCHC của tỉnh năm 2023. Qua đó đã đạt được những chuyển biến tích cực, đặc biệt là trong xây dựng thể chế, chính sách pháp luật; cải cách chế độ công vụ...

ef748bf014f7c3a99ae6

Toàn cảnh Hội nghị tại đầu cầu huyện

Hội nghị cũng đã đề ra phương hướng nhiệm vụ trong 3 tháng cuối năm, trong đó tập trung thực hiện các nội dung như: thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các chủ trương, chính sách, các chỉ đạo từ Chính phủ, Bộ,  ngành Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đối với công tác CCHC, đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác kiểm tra, giám sát đối với công chức thuộc thẩm quyền. Triển khai, bám sát nhiệm vụ giao tại Kế hoạch số 50/KH-BCĐCCHC ngày 13/04/2023 về hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của tỉnh năm 2023. Tăng cường công tác kiểm tra đột xuất, kiểm tra chuyên đề về giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh. Tập trung triển khai các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 27/6/2023 của UBND tỉnh về nâng cao Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước năm 2023; báo cáo Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh, UBND tỉnh các nhiệm vụ khó khăn, không đạt mục tiêu phấn đấu để xử lý, khắc phục.

Đẩy mạnh cải cách TTHC, đơn giản hóa TTHC, nhất là TTHC liên quan đến người dân, doanh nghiệp. Tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ để xử lý nghiêm CBCCVC gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp. Hướng dẫn các địa phương triển khai có hiệu quả Đề án 06 và Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời, đẩy nhanh tiến độ kiểm tra an toàn thông tin, an ninh mạng, kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh….

In Gửi Email

CÁC CHUYÊN MỤC KHÁC

Thống kê hồ sơ