Thứ bảy , Ngày 15 Tháng 06 Năm 2024
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Trong tháng:

Tất cả:

Bình Chọn
Đánh giá thái độ phục vụ của cán bộ tiếp nhận hồ sơ ?
Cập nhật lúc: 26/02/2018

Thư xin lỗi quá hạn giải quyết thủ tục hành chính

- Phiếu xin lỗi chậm kết quả hồ sơ Hoàng Thị Bích Hạ

- Phiếu xin lỗi chậm kết quả hồ sơ H Yỡn Mlô

- Phiếu xin lỗi chậm kết quả hồ sơ Nay Thoái

- Phiếu xin lỗi chậm kết quả hồ sơ Ksơr Djoar

- Phiếu xin lỗi chậm kết quả hồ sơ H Bé Ayun

- Phiếu xin lỗi chậm kết quả hồ sơ Phạm Quang Hưng

- Phiếu xin lỗi chậm kết quả hồ sơ Trương Minh Trí

- Phiếu xin lỗi chậm kết quả hồ sơ Bùi Xuân Viên

- Phiếu xin lỗi chậm kết quả hồ sơ Đào Trần Đạt

- Phiếu xin lỗi chậm kết quả hồ sơ Hoàng Đình Văn

- Phiếu xin lỗi chậm kết quả hồ sơ Huỳnh Thị Bích Vân

- Phiếu xin lỗi chậm kết quả hồ sơ Lương Văn Hợi

- Phiếu xin lỗi chậm kết quả hồ sơ Mã Nhằn Hầu

- Phiếu xin lỗi chậm kết quả hồ sơ Nguyễn Thái Quỳnh Quyên

- Phiếu xin lỗi chậm kết quả hồ sơ Nguyễn Thanh Liên

- Phiếu xin lỗi chậm kết quả hồ sơ Nguyễn Thị Mai

- Phiếu xin lỗi chậm kết quả hồ sơ Nguyễn Thị Trà

- Phiếu xin lỗi chậm kết quả hồ sơ Nguyễn Văn Phước

- Phiếu xin lỗi chậm kết quả hồ sơ Phạm Thị Vẻ

- Phiếu xin lỗi chậm kết quả hồ sơ Trần Ngọc Phương

- Phiếu xin lỗi chậm kết quả hồ sơ Y Hlư Kbuôr

In Gửi Email

CÁC CHUYÊN MỤC KHÁC

Thống kê hồ sơ