Các ban thuộc Huyện ủy

Các ban thuộc Huyện ủy (bao gồm 4 ban xây dựng Đảng và Văn phòng Huyện ủy)

a) Ban Tổ chức Huyện ủy:

- Trưởng ban: Đ/c Hoàng Khắc Thuyên, Ủy viên Thường vụ - Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy

- Phó Trưởng ban:

Đ/c Đàm Đình Oánh 

+ Đ/c Nguyễn Thị Hồng Anh

b) Ban Tuyên giáo

- Trưởng ban: Đ/c Hoàng Kiên Cường, Ủy viên Thường vụ.

- Phó trưởng ban:

Đ/c Nguyễn Thị Hệ        

Đ/c Nguyễn Thị Hải Lý

c) Ban Dân vận Huyện ủy

- Trưởng Ban: Đ/c Trần Quốc Tuấn , Ủy viên Thường vụ Huyện uỷ.

- Đ/c Nguyễn Lê Nguyên Dương - Phó trưởng ban:

- Đ/c Trần Văn Lương - Phó trưởng ban: 

d) Ủy ban kiểm tra

- Chủ nhiệm: Đ/c Lê Trung Cửu, Ủy viên Thường vụ

- Đ/c Nguyễn Thị Hồng Quý - Phó Chủ nhiệm

- Đ/c Lục Duy Phương - Phó Chủ nhiệm

Giới thiệu về lãnh đạo Huyện ủy

- Bí thư: Đồng chí Huỳnh Chiến Thắng - ĐT: 0983.110.429

- Phó Bí thư:

 + Đồng chí Hoàng Sỹ Hùng, Phó Bí thư thường trực – Chủ tịch HĐND huyện - ĐT: 0905.090.904

 + Đồng chí Auyn H' Hương - Phó Bí thư Huyện uỷ - ĐT: 0982.393.193

 + Đồng chí Vũ Văn Mỹ, Phó Bí thư - Chủ tịch UBND huyện - ĐT: 0913.436.446

 

Thông tin Huyện ủy qua các thời kỳ

Sau khi chia tách để thành lập thị xã Buôn Hồ (theo Nghị định 07 của Thủ tướng Chính phủ), huyện Krông Búk gặp rất nhiều khó khăn: Trụ sở làm việc chủ yếu là mượn, thuê và cải tạo lại, điều kiện ăn ở, trang thiết bị làm việc thiếu, nằm phân tán; hệ thống chính trị mới được bổ sung, kiện toàn, còn nhiều bất cập; cán bộ công chức cấp huyện đa số mới tuyển dụng nên kinh nghiệm thực tiễn còn ít; đơn thư tố cáo còn tồn đọng nhiều; an ninh chính trị còn tiềm ẩn những yếu tố bất ổn…. để nhanh chóng khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ, Ban thường vụ Huyện ủy xác định phải tập trung làm tốt công tác tư tưởng, ban hành chỉ thị số 01-CT/HU, ngày 11/5/2009 về tăng cường sự chỉ đạo công tác chính trị, tư tưởng trong giai đoạn đầu mới chia tách huyện, nhằm động viên cán bộ, Đảng viên vượt khó khăn yên tâm công tác. Cùng với ổn định về tư tưởng phải nhanh chóng ổn định tổ chức cán bộ nên ngày 24/4/2009, Ban chấp hành đảng bộ đã tiến hành bầu bổ sung các Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, thực hiện quy trình bầu bổ sung các chức danh chủ chốt của xã: Tân Lập, Cư Né, Chư Kbô….. điều chỉnh, bổ sung quy chế làm việc của Ban chấp hành, phân công cấp ủy viên phụ trách lĩnh vực, địa bàn.

 

Ngày 20/5/2009, Huyện ủy ban hành công văn số 07 để chỉ đạo công tác kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ công chức trong giai đoạn đầu chia tách huyện; Lãnh đạo, chỉ đạo bầu bổ sung 22 Đại biểu HĐND huyện (khóa XI) và UBND xã Tân Lập bảo đảm đúng định hướng. Quan tâm, bố trí, sắp xếp, bổ sung đội ngũ cán bộ công chức cho các phòng, ban, đoàn thể cấp huyện đủ sức tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị. Đến nay đã có 31 tổ chức cơ sở đảng được hình thành và củng cố với tổng số 1.306 đảng viên. Từ tháng 5/2009 đến nay đã kết nạp được 157 đảng viên; đánh giá, xếp loại năm 2009 có 22/31 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh. Năm 2009, đảng bộ huyện được Ban thường vụ Tỉnh ủy khen thưởng đơn vị trong sạch, vững mạnh; chính quyền, các phòng ban chuyên môn, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện được xếp loại hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ.

Bên cạnh công tác ổn định tư tưởng, tổ chức cán bộ, Thường trực Huyện ủy luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phát triển kinh tế - xã hội gắn với giữ vững quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt, nhất là trong giai đoạn đầu huyện mới chia tách. Trên cơ sở phân tích những tiềm năng, lợi thế so sánh của huyện, thường trực Huyện ủy đã chỉ đạo cả hệ thống chính trị đẩy mạnh các biện pháp và giải pháp để chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, phát triển kinh tế nông nghiệp, giữ ổn định diện tích cà phê, tăng đầu tư thâm canh, tăng năng suất cây trồng, vật nuôi; đa dạng hóa cây trồng, phát triển kinh tế trang trại, nuôi trồng cá nước ngọt, quan tâm đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp các đập nước, ao hồ nhằm đảm bảo nguồn nước tưới tiêu vào mùa khô.

Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, nắm chắc tình hình cơ sở; thành lập các đoàn kiểm tra toàn diện do đồng chí Bí thư Huyện ủy làm trưởng đoàn gồm lãnh đạo của UBND, các ban ngành đoàn thể cấp huyện về làm việc trực tiếp với các xã mới, xã còn nhiều khó khăn như Chư Kbô, Cư Né, Tân Lập, Ea Sin. Thông qua kiểm tra toàn diện, thường trực Huyện ủy có định hướng lãnh đạo, chỉ đạo đúng, sát với thực tế tình hình từng xã để Đảng ủy và UBND các xã tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, phát huy tốt những tiềm năng, lợi thế của địa phương, đẩy mạnh phát triển kinh tế, ổn định và nâng cao đời sống cho nhân dân.

Một lĩnh vực không kém phần quan trọng đó là công tác quy hoạch, tháng 8/2009 Thường trực Huyện ủy chỉ đạo UBND huyện và các ngành chức năng tranh thủ sự giúp đỡ của tỉnh để xây dựng quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết khu trung tâm huyện lỵ, quy hoạch điểm dân cư, quy hoạch vùng, ngành sản xuất, kinh doanh trên địa bàn nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình quản lý, điều hành cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân có định hướng sản xuất và ổn định nơi cư trú. Trong hoàn cảnh khó khăn của thời kỳ đầu chia tách, bằng sự nỗ lực cố gắng của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Krông Búk cùng với sự quan tâm giúp đỡ của UBND tỉnh, các sở, ban ngành cấp tỉnh nên đến tháng 12/2009, quy hoạch chung xây dựng trung tâm huyện lỵ đến năm 2025 và quy hoạch chi tiết (1/500) xây dựng trung tâm đô thị cơ quan hành chính huyện Krông Búk đã được UBND tỉnh phê duyệt, đồng thời quy hoạch xây dựng các điểm dân cư. Tháng 01/2010, UBND huyện đã tiến hành công bố các quy hoạch, để tăng cường triển khai quy hoạch khu trung tâm huyện lỵ, Ban thường vụ Huyện ủy quyết định thành lập Ban chỉ đạo đầu tư xây dựng trung tâm huyện lỵ; ngày 15/1/2010, Ban thường vụ Huyện ủy đã ban hành chỉ thị số 06-CT/HU về lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch xây dựng trung tâm huyện lỵ. Huyện đang tiếp tục chỉ đạo xây dựng đề án quy hoạch nâng cấp xã Pơng Đrang thành thị trấn; quy hoạch trung tâm hành chính xã Tân Lập, điều chỉnh quy hoạch xã Cư Né; đồng thời đang hoàn thành quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của huyện giai đoạn 2010, 2015 đến 2020….. phát huy vai trò của các doanh nghiệp, tổ chức gặp mặt doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế đầu tư kinh doanh vào cụm công nghiệp, nhằm tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế theo hướng tăng dần tỉ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ.

Nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng hướng nên nền kinh tế, xã hội của huyện tiếp tục có bước phát triển khá; giá trị sản xuất nông lâm nghiệp, công nghiệp - xây dựng, dịch vụ - thương mại đều tăng (năm 2010 ước đạt 1.067,682 tỷ đồng), cơ cấu kinh tế đã có hướng chuyển dịch từ nông nghiệp sang công nghiệp, thương mại và dịch vụ (nông nghiệp chiếm 87,1%; công nghiệp - xây dựng chiếm 2,8%; thương mại - dịch vụ chiếm 11,1%). Việc thu hút đầu tư vào khu công nghiệp của huyện đạt kết quả khá, hiện nay có 06 công ty đang triển khai đầu tư xây dựng và đi vào hoạt động. Các dự án, chương trình mục tiêu quốc gia đang tiếp tục được triển khai thực hiện. Lĩnh vực văn hóa xã hội, giáo dục đào tạo tiếp tục phát triển, 100% các xã đạt phổ cập giáo dục trung học cơ sở; công tác xóa đói giảm nghèo và thực hiện các chính sách xã hội; công tác xóa đói giảm nghèo và thực hiện các chính sách xã hội đạt kết quả tốt, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 8,8%; số hộ sử dụng điện lưới quốc gia đạt 91,6% và 70% dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh; 100% các hộ được phủ song truyền thanh, truyền hình; đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân, nhất là các vùng sâu, vùng xa ngày càng được cải thiện và có chiều hướng phát triển tốt. Song song với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, huyện còn chỉ đạo giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tích cực đấu tranh truy quét các loại tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội, góp phần tạo nên sự ổn định đời sống và tin tưởng của nhân dân. Có thể nói, sau hơn một năm chia tách, nhờ sớm ổn định về tư tưởng, tổ chức, phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo nên huyện đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế, xã hội năm 2009 đề ra; an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác xây dựng Đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, huyện còn một số khó khăn đó là: Tốc độ tăng trưởng kinh tế còn chậm, chưa xứng với tiềm năng của huyện; cơ cấu nền kinh tế còn chuyển dịch chậm, hiệu quả thấp; việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đầu tư phát triển rừng hiệu quả chưa cao; công tác quản lý đất đai, bảo vệ rừng chưa thật sự chặt chẽ, chưa ngăn chặn hiệu quả tình trạng chặt phá rừng trồng lấn chiếm đất đai; đơn thư tố cáo còn tồn đọng nhiều; tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm; chất lượng dạy và học của một số trường chưa cao, tỷ lệ học sinh bỏ học hàng năm vẫn còn cao (trên 5%) chưa có biện pháp ngăn chặn, xử lý hiệu quả; điều kiện cơ sở vật chất và đội ngũ y bác sỹ từ huyện đến cơ sở còn thiếu và yếu, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên còn cao; phong trào văn hóa, văn nghệ, hoạt động thể dục thể thao chưa được duy trì thường xuyên và đều khắp; phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” chưa phát huy hiệu quả cao.

Việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân có mặt chưa toàn diện; việc giáo dục ý thức quốc phòng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân có chú trọng nhưng chất lượng còn thấp. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo an ninh trật tự ở một số cơ sở còn yếu, tình hình an ninh nông thôn chưa thực sự ổn định, tình hình tội phạm có chiều hướng gia tăng về số lượng, tính chất và mức độ nguy hiểm; hiệu quả trong tấn công trấn áp các loại tội phạm chưa cao. Chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục còn thấp, chưa nắm bắt kịp thời và còn bị động trước diễn biến tình hình nổi cộm ở cơ sở. Một số cấp ủy đảng chưa thật sự quan tâm chỉ đạo sâu sát thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, sự phối kết hợp giữa các cấp, các ngành còn chưa đồng bộ, việc triển khai thực hiện cuộc vận động ở một số cơ quan, đơn vị còn lúng túng, bị động dẫn đến kết quả chưa đạt yêu cầu đề ra; một số nơi tổ chức học tập có biểu hiện đơn giản, thiếu chiều sâu; năng lực chỉ đạo, điều hành của một số cấp ủy, chính quyền chưa đáp ứng được yêu cầu trong quá trình đổi mới. Việc xây dựng quy chế làm việc và thực hiện quy chế của cấp ủy chưa tốt, chưa coi trọng đổi mới phương thức lãnh đạo và phong cách, lề lối làm việc; công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hàng năm ở một số nơi chưa đúng thực chất; công tác đánh giá cán bộ của mốt số cấp ủy thực hiện chưa đảm bảo quy trình, kết quả đánh giá chưa phản ánh đúng chất lượng cán bộ. Một số cấp ủy chưa làm tốt công tác quy hoạch cán bộ, cơ cấu tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ dân tộc thiểu số, cán bộ nữ chưa phù hợp, vẫn còn tình trạng hụt hẫng đội ngũ cán bộ kế cận. Việc thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra ở một số đơn vị hiệu quả chưa cao, nội dung kiểm tra chưa gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Hoạt động của khối dân vận, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể ở một số nơi chưa đi vào chiều sâu, có nơi có lúc còn mang tính hình thức; chưa làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân; công tác vận động cá biệt chưa được chú trọng; hoạt động của cơ quan chính quyền ở một số nơi hiệu quả hạn chế; việc sắp xếp tổ chức bộ máy, cải cách thủ tục hành chính còn chậm, một số nơi chưa khắc phục được tình trạng quan lieu, sách nhiễu gây phiền hà cho dân.

Những tồn tại, hạn chế trên là do trong lãnh đạo, điều hành của Đảng bộ có lúc chưa tập trung mạnh vào những khâu quan trọng có tính chất quyết định; một số cấp ủy đảng chưa bám sát nghị quyết của cấp trên để cụ thể hoá thành chương trình, kế hoạch cụ thể phù hợp với tình hình của địa phương để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Việc thực hiện chiến lược cán bộ có mặt còn hạn chế, vẫn còn tình trạng hụt hẫng cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm chưa được quan tâm đúng mức.

Trong thời gian tới, Ban thường vụ Huyện ủy xác định cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện những mục tiêu tổng quát: “Tập trung xây dựng hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính Nhà nước; tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Củng cố và xây dựng quốc phòng, an ninh vững mạnh, giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết của toàn dân tộc, các tôn giáo. Khai thác có hiệu quả các tiềm năng và lợi thế của huyện, coi trọng và bảo vệ môi trường sinh thái; huy động và sử dụng tốt các nguồn lực để đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, gắn tăng trưởng kinh tế với việc giải quyết các vấn đề xã hội, chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và nâng cao đời sống nhân dân đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.

Để làm tốt các mục tiêu trên đòi hỏi phải thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp chính sau:

- Khai thác có hiệu quả các lợi thế, phát triển kinh tế nhanh, bền vững, triển khai đồng bộ các quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội; phát triển kinh tế nông lâm nghiệp – nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp theo hướng phong phú và đa dạng, chú trọng vào chiều sâu; đẩy mạnh phát triển du lịch và dịch vụ; tăng cường quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường; huy động vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và quản lý đầu tư; phát triển khoa học, công nghệ để ứng dụng vào sản xuất, đời sống nhân dân; thực hiện chủ trương phát triển các thành phần kinh tế, nhằm khai thác tối đa các nguồn lực phát triển kinh tế xã hội của huyện; tăng cường quản lý thu chi ngân sách nhà nước. Phát triển văn hóa, giáo dục, y tế và giải quyết các vấn đề xã hội, từng bước hoàn thành cơ sở vật chất trường học, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân, nhất là người dân vùng sâu, vùng xa; tổ chức các hoạt động văn hóa thông tin, thể dục thể thao, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; thực hiện giảm nghèo, nâng cao đời sống và giải quyết việc làm cho người lao động; đồng thời thực hiện tốt các chính sách dân tộc, tôn giáo và các chính sách xã hội khác.

- Giữ vững quốc phòng, an ninh và ổn định chính trị, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới; xây dựng huyện thành khu vực phòng thủ vững chắc, góp phần thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ chính trị. Đẩy mạnh công tác phát động quần chúng, chú trọng vận động cá biệt; chủ động phòng ngừa và ngăn chặn hiệu quả các tình huống phát sinh ở cơ sở.

- Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, tập trung xây dựng các hệ thống chính trị vững mạnh; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và thực hiện cuộc vân động xây dựng chỉnh đốn đảng gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; xây dựng bộ máy Nhà nước theo hướng tinh gọn; thực hiện có hiệu quả cải cách hành chính; phát huy dân chủ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí; phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân; xây dựng mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị vững mạnh.

Hơn một năm với biết bao khó khăn, thách thức nhưng bằng sự đoàn kết, năng động của huyện, sự động viên hỗ trợ giúp đỡ tận tình, hiệu quả của Tỉnh ủy, UBND và các sở ban ngành của tỉnh, huyện đã giành được những thành tựu đáng khích lệ, là cơ sở, là tiền để cho những thành tích tiếp theo giúp huyện Krông Búk tiến nhanh, tiến mạnh và bền vững, xứng đáng là truyền thống của một huyện anh hùng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Văn phòng Huyện ủy

a) Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy

+ Nguyễn Văn Thăng, Chánh Văn phòng 

+ Nguyễn Thị Thúy Vân, Phó Chánh văn phòng 

+ Vũ Văn Tuấn, Phó Chánh văn phòng

b) Một số thành tích tiêu biểu của Văn phòng Huyện ủy trong năm 2009

- Công tác tham mưu cho Thường trực Huyện uỷ:

Trong năm 2009, Văn phòng Huyện uỷ đã tích cực tham mưu Thường trực Huyện uỷ xây dựng chương trình rèn luyện, chương trình làm việc của Ban chấp hành; Quy chế giao ban của Thường trực Huyện uỷ; Nội quy cơ quan; Quy chế làm việc của Văn phòng Huyện uỷ; quán triệt và thực hiện Thông báo số 99 -TB/VP, ngày 14 tháng 8 năm 2009, V/v phân công nhiệm vụ đối với cán bộ, viên chức Văn phòng Huyện uỷ năm 2009 và Nội quy cơ quan cũng như các văn bản báo cáo tuần, tháng, quý, báo cáo 6 tháng, 9 tháng, báo cáo tổng kết năm 2009 và nghị quyết năm 2010 của Đảng bộ huyện.Kết quả tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ: Ban hành 218 văn bản các loại, gồm: 01 nghị quyết; 53 báo cáo; 24 bài phát biểu; 59 công văn; 11 quyết định; 66 thông báo; 03 chỉ thị; 01 kế hoạch.

Sau khi thực hiện việc chia tách huyện theo Nghị định 07 của Chính phủ, Văn phòng Huyện uỷ đã chủ động tham mưu có công văn đôn đốc các cơ quan, đơn vị điều chỉnh các chỉ tiêu nhiệm vụ của đơn vị mình để bổ sung xây dựng Nghị quyết của Đảng bộ huyện năm 2009; tham mưu xin ý kiến các đồng chí uỷ viên BCH Đảng bộ huyện về Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ huyện; tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện uỷ Công văn chỉ đạo UBND huyện và các cơ quan hữu quan chuẩn bị Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện; phối hợp với Ban Tổ chức đôn đốc các TCCS Đảng sơ kết 03 năm thực hiện Kế hoạch 08-KH/TU của Tỉnh uỷ về xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở đến năm 2010.

Thường xuyên đôn đốc các cơ quan, đơn vị, các TCCS Đảng trực thuộc thực hiện chế độ thông tin báo cáo, kịp thời tổng hợp phục vụ các cuộc họp, hội nghị của Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ, BCH Đảng bộ huyện; đồng thời đã tổ chức, phục vụ tốt các cuộc họp của Thường trực, Ban Thường vụ Huyện uỷ, BCH Đảng bộ huyện và các cuộc họp, hội nghị quan trọng khác; nhất là công tác tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2009 của Đảng bộ huyện.

Hiện nay Văn phòng đang tham mưu Thường trực Huyện uỷ về xây dựng dự thảo đề cương báo cáo chính trị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XIII và các văn bản khác phục Đại hội Đảng khoá XIV.

- Công tác trang bị mua sắm cơ sở vật chất phục vụ nhiệm vụ của cơ quan:

Trên cơ sở Quyết định số 170/2006/QĐ-TTg ngày 18/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ về quy định tiêu chuẩn định mức trang bị cơ sở vật chất và mua sắm ban đầu. Trong năm qua, Văn phòng đã kịp tham mưu văn bản tổng hợp dự trù mua sắm mới trang thiết bị phục vụ công việc chuyên môn của cơ quan; kịp thời hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ gói thầu xây dựng và đưa vào sử dụng một số công trình như: Nhà công vụ, nhà bảo vệ, khu vệ sinh cơ quan; lắp đặt ổn áp điện trị giá 45 triệu đồng (công suất 45 KVA). Trang bị lắp đặt bàn ghế, loa máy, phông màn ở phòng họp; mua sắm dụng cụ thể thao (cầu lông, bóng bàn, bóng chuyền) và vật dụng bếp tập thể.

Làm việc với Văn phòng Tỉnh uỷ và Phòng cơ yếu CNTT Tỉnh uỷ để lắp đặt mạng nội bộ (LAN) của cơ quan Huyện uỷ và tổ chức lớp tập huấn sử dụng mạng thông tin nội bộ cho cán bộ, nhân viên cơ quan Huyện uỷ.

Trang bị vật dụng cho cơ quan Huyện uỷ, Khối Dân vận và các đoàn thể huyện do công ty Quang Anh cung cấp, gồm bàn ghế, tủ đựng tài liệu, máy vi tính để bàn, máy tính xách tay, máy photo copy…

- Các công tác khác:

Đã tiến hành cấp chế độ phụ cấp cho các đồng chí UVBCH Đảng bộ huyện quý II + III + IV năm 2009 với tổng kinh phí là 68,286 triệu đồng; thanh toán tiền lương và các chế độ phụ cấp cho cán bộ, nhân viên cơ quan đảm bảo đúng quy định.

Cùng với các Ban Xây dựng Đảng tham gia thi đấu và phục vụ đoàn vận động viên của huyện tại Hội thao khối Đảng (tổ chức tại thị xã Buôn Hồ), kết quả đứng thứ nhì toàn đoàn.

Tổ chức họp xét đánh giá nhân viên hợp đồng lao động của Văn phòng; dự Hội nghị quán triệt Chỉ thị 34 của Ban Bí thư TW; dự tiếp xúc cử tri tại các xã trên địa bàn huyện.

Xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác Văn phòng cấp ủy của Đảng ủy các xã Cư Né, Chứ Kbô, Cư Pơng theo chương trình công tác kiểm tra Văn phòng năm 2009.

Đã chủ động tham mưu Thường trực Huyện uỷ nội dung, chương trình kết nghĩa với đơn vị buôn Ea Dho – xã Cư Pơng - huyện Krông Búk.

Tham mưu phân công cán bộ, nhân viên trực cơ quan vào các ngày lễ 2/9, 24/12, 01/01, thứ 7 và chủ nhật. Thực hiện nghiêm túc công tác bảo mật trong cơ quan, bảo mật thông tin tài liệu; bảo quản, giữ gìn tài sản công của cơ quan.

c) Đánh giá chung

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ đã được phân công, trong năm qua, Văn phòng Huyện uỷ đã kịp thời tham mưu cho Thường trực Huyện uỷ soạn thảo và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo; đồng thời phục vụ tốt các cuộc họp, hội nghị của Thường trực, Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ huyện, nhất là việc tổ chức thành công Hội nghị tổng kết năm 2009; kịp thời mua sắm trang thiết bị, cơ sở vật chất để phục vụ công tác chuyên môn của cơ quan; tiếp nhận và xử lý dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Văn phòng Huyện uỷ đã tích cực tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ lãnh chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ quốc phòng – an ninh, tham mưu giải quyết và xử lý kịp thời các vụ việc liên quan đến công tác. Thường xuyên theo dõi tổng hợp thông tin và diễn biến tình hình về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, đặc biệt tình hình an ninh nông thôn và các loại tội phạm xảy ra trên địa bàn để tham mưu cho cấp uỷ lãnh chỉ đạo giải quyết kịp thời.

Cán bộ, nhân viên Văn phòng luôn nghiêm chỉnh chấp hành nội quy cơ quan, thực hiện tốt thông báo phân công nhiệm vụ của Văn phòng, tham gia đầy đủ các hoạt động do cơ quan tổ chức. Đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn và vệ sinh sạch sẽ cơ quan

Additional information