Bài viết

Lịch công tác tuần 4 tháng 3 năm 2017 của UBND huyện

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Tuần 04 tháng 3 năm 2017 (từ ngày 20/3 đến 24/3/2017)

Thứ

Thời gian

Nội dung công tác

Địa điểm

LĐUBND huyện

TT. HĐND

Ghi chú

Thứ hai
20/3

Sáng

- Họp giao ban tuần 4 tháng 3/2017

- Làm việc với Sở Công thương về thu thập  bổ cập tài liệu Đề án: Khoanh định khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoảng sản tỉnh Đắk Lắk

Phòng họp 3

Phòng họp 2

Lđ UBND

Lđ UBND

TT. HĐND

- Lđ phòng, ban

- Lđ P.KT-HT, TNMT, NNPTNT

Chiều

Dự họp giao ban TT Huyện ủy

Huyện ủy

Lđ UBND

 

 

Thứ ba
21/3

Sáng

Làm việc tại cơ quan.

 

 

 

 

Chiều

Làm việc tại cơ quan.

 

 

 

 

Thứ tư
22/3

Sáng

- Dự Đại hội thường niên năm 2017 Quỹ tín dụng Pơng Drang (08h)

UBND xã Pơng Drang

Lđ UBND

 

 

Chiều

- Làm việc với Sở Nội vụ về thẩm định biên chế công chức, viên chức năm 2017

Sở Nội vụ

Lđ UBND

 

Lđ P. Nội vụ, GD&ĐT, TCKH

Thứ năm
23/3

Sáng

Làm việc tại cơ quan.

 

 

 

 

Chiều

Làm việc tại cơ quan.

 

 

 

 

Thứ sáu
24/3

Sáng

Làm việc tại cơ quan.

 

 

 

 

Chiều

Làm việc tại cơ quan.

 

 

 

 

Ghi chú:- Sáng ngày 22/3/2017: Phòng LĐTB-XH  mượn Hội trường tầng 3.

- Từ ngày 14/3 đến ngày 14/4/2017  Thanh  tra Sở KH-ĐT mượn Phòng họp 1.

Additional information