Bài viết

Đại biểu Hội Đồng Nhân Dân

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HĐND THỊ XÃ

 

STT Họ và tên Chức vụ, Đơn vị Số ĐT
1 Y Bliu Kriêng CT HĐND thị xã 0905 191228
2 Đỗ Thông Tri PCT HĐND thị xã 0500 3503 466
3 Phạm Thái CT UBND thị xã 05003 919 444
4 Ngô Trung Việt PBT TT Thị ủy 0905 191 405
5 Nguyễn Văn Bôn Trưởng Công an thị xã 0913 493 596
6 Phạm Đạt Nhân UV BTV, Chủ nhiệm UBKT Thị ủy 0905 197 699
7 La Thành Văn PCT UBND thị xã 0913 435 137
8 Huỳnh Hưng PBT Thị ủy 0903 598 702
9 Phạm Phú Lộc PCT UBND thị xã 0905 004 447
10 Y Nguyên Mlô UV TT HĐND thị xã  
11 Lê Anh Trưởng phòng TC-KH thị xã 0905 149 972
12 Đoàn Văn Tân Trưởng phòng Kinh tế thị xã 0914 067 910
13 KBuôr H' Quýt Phó Trưởng phòng GD-ĐT 01229 439 339
14 Nguyễn Thanh Hải Chủ tịch phường Bình Tân 0906 573 329
15 Nguyễn Văn Tài Bí thư Thị đoàn 0168 774 777
16 Y Sem Ayun Phó Trưởng Ban Dân vận 0914 235 298
17 Nguyễn Hữu Dư Trụ trì chùa An Hòa, phường An Bình 0907 591 137
18 Hoàng Quốc Khánh Chủ tịch HĐND phường Thống Nhất 0905 435 534
19 Chu Văn Thành Bí thư Đảng ủy xã Ea Siên 0986 205 858
20 Nguyễn Đức Đà TDP 10, phường An Bình 0974 763 747
21 H' Thúy Mlô Phó Bí thư Thị đoàn 0987 905 159
22 H' Blỗn Niê Kriêng Chủ tịch UBND xã Ea Đrông 0165 5061 646
23 Nguyễn Thị Vân Hà Chủ tịch UBND xã Ea Blang 0905 081 449
24 Ngô Trung Hiếu Trưởng Ban Dân vận 0905 874 777
25 Võ Lê Mạnh Hùng Chủ tịch Hội nông dân 0903 562 367
26 Trương Thị Huệ Bí thư Đảng ủy xã Bình Thuận 0168 3846 939
27 Bùi Thị Nguyên Thủy Phó Chủ tịch UBND phường An Bình 0163 9637 995
28 Đinh Thị Mận Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thiện An  
29 Phạm An Dũng Chủ tịch HĐND phường Đoàn Kết 0905 758 137
30 Nguyễn Thị Trúc Phó Trưởng phòng TNMT 0905 199 493
31 Nguyễn Tiến Nên Đại biểu TDP 2, phường Thiện An 0167 7360 029

 

Các thôn, buôn thuộc huyện Krông Búk

TỔNG SỐ THÔN, BUÔN CỦA 07 XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

(Tính đến tháng 11/2011)

 

Tên xã

Tên thôn, buôn

Tổng số

1

Cư Né

Thôn Ea Plai, buôn Ea Yin, thôn Ea Nguôi, buôn Mùi 1, buôn Mùi 2, buôn Mùi 3, buôn Đrao, buôn Ktơng Drun, thôn Ea Kroa, buôn Dhiă 1, buôn Dhiă 2, thôn 6, thôn Ea Kung, buôn Kô, buôn Drăh 1, buôn Drăh 2, buôn Kdrô 1, buôn Kdrô 2, thôn Ea Krôm, buôn Kmu, thôn Ea Siêk.

21

(Thôn 07, Buôn 14)

2

Ea Sin

Buôn Ea Sin, buôn Ea Pông, buôn Cư Kanh, buôn Cư Mtâo, buôn Ea Kring, buôn Ea Kăp, thôn Ea My, thôn Ea Klang.

08

(Thôn 02, Buôn 06)

Khu tự quản: Cư Biêng, Ea Măk, Ea Súp Né,  Ea Klang

(Là khu dân cư tự phát không tính là thôn hoặc buôn)

 

3

Cư Pơng

Buôn Tlan, buôn Ea Tuk, buôn Adrơng Điết, buôn Ayun Ea Klók, buôn Kbuôr, buôn Ea Brơ, buôn Ayun Ea Liăng, buôn Ea Kram, buôn Ea Dho, buôn Khal, buôn Cư Hiam, buôn Ea Kđoh, buôn Cư Hriết, buôn Ea Druich, buôn Drây Huê, buôn Cư Yuốt, buôn xóm A, thôn Cư Bang.

18

(Thôn 01, Buôn 17)

4

Pơng Drang

Thôn 7, thôn 8, thôn 8A, thôn 9, thôn 9A, thôn 10, thôn 11, thôn 12, thôn 13, thôn 14, thôn 15, thôn Tân Lập 2, thôn Tân Lập 3, thôn Tân Lập 4, thôn Tân Lập 5, thôn Tân Lập 6, thôn Tân Lập 7, buôn Ea Tút, buôn Ea Nur, buôn Tơng Mai, buôn Cư Blang.

21

(Thôn 17, buôn 04)

5

Chư Kbô

Thôn Kim Phú, thôn Tân Lập, thôn Hợp Thành, thôn Bình Minh, thôn Hoà Lộc, thôn An Bình, thôn Quảng Hà, thôn Thống Nhất, thôn Độc Lập, thôn Liên Hoá, thôn Nam Trung, thôn Nam Thái, thôn Nam Lộc, thôn Nam Tân, thôn Cư Kty 1, thôn Cư Kty 2, thôn Cư Kty 3, thôn Cư Kty 4, thôn Cư Kty 5, thôn Nam Anh, buôn Ea Nho.

21

(Thôn 20, Buôn 01)

6

Ea Ngai

Thôn 1, thôn 2, thôn 3, thôn 4, thôn 5, thôn 6, thôn 7, thôn 8 và thôn 9

9

(Thôn 09, Buôn 0)

7

Tân Lập

Thôn 1, Thôn 2, thôn 3, thôn 4, thôn 5, thôn 6, thôn Tân Thịnh, thôn Tân Hoà.

08

(Thôn 08, Buôn 0)

Tổng số

106

(Thôn 64, Buôn 42)

 

 

Additional information