Bài viết

Thông tin cán bộ - Nhân viên

 

Họ và tên
Chức vụ
Số ĐT cá nhân
 Nguyễn Đình Khả
 Trưởng phòng
 05003.916.621
Phạm Thành Ngọc
Phó Trưởng phòng
0905.134.179
H’ Wiê Ayŭn
Phó Trưởng phòng
0942.020.284
Lưu Đức Dũng
Chuyên viên
0987.150.709
Phạm Tấn Hiệp
Kế toán
0905.348.548
Lê Huỳnh Sang
Chuyên viên
016666.292.99
Nguyễn Thị Thu Trang
Chuyên viên
01698.568.345
Phan Đăng Thuyết
Chuyên viên
01698.837.805
Trương Thị Thuý Hà
Chuyên viên
01684.710658
Huỳnh Sơn Long
Chuyên viên
0973.660.772
Lương Thị Nết
Văn thư – Thủ quỹ
01685.624.907

 

Additional information