Bài viết

Phòng Y tế

Họ và tên
Chức vụ
Số điện thoại
Tô Đình Chinh
Trưởng phòng
0986.781.961
Phạm Thị Xuân Thao
Phó trưởng phòng
0982.280.819
Bùi Thị Trang Đài
Kế toán 0972.087.584

Chức năng - nhiệm vụ 

Phòng Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác Y tế.

Phối hợp với các cơ quan chức năng y tế địa phương chỉ đạo, phối hợp trong việc phòng, chóng các loại dịch bệnh.

Chỉ đạo, quản lý và tổ chức thực hiện tuyến y tế cơ sở.
Quản lý, thanh tra , giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm.
Thanh kiểm tra, giám sát hành nghề y dược tư nhân ngoài công lập.
Phối hợp chỉ đạo thực hiện trong công tác khám chữa bệnh ở bệnh viện tuyến huyện, cũng như ở các trạm y tế xã.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, hoặc do Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện giao.

 

Additional information