Bài viết

Thông tin cán bộ Phòng LĐTB-XH huyện

Họ và tên
Chức vụ
Số đt cơ quan
Số đt cá nhân
Fax
Bùi Quốc Anh Trưởng phòng
 3 574 097
01689.979.031
3 574497
Trần Văn Hạ P. TP
 3 574 187
0905.155.899
3 574497
Phạm Thị Kim Lan P. TP
 3 574 187
0932505670
3 574497
Nguyễn Tất Mau Chuyên viên
3 574 187
 
3 574497
Đặng Quảng Ngãi Chuyên viên
3 574 187
 
3 574497
Trần Kim Bảng Chuyên viên
3 574 187
 
3 574497
Trần Thị Hoài Chuyên viên
3 574 187
 
3 574497
H Rưng Niê Chuyên viên
3 574 187
 
3 574497

 

Additional information