Giới thiệu về lãnh đạo Huyện ủy

- Bí thư: Đồng chí Huỳnh Chiến Thắng - ĐT: 0983.110.429

- Phó Bí thư:

 + Đồng chí Hoàng Sỹ Hùng, Phó Bí thư thường trực – Chủ tịch HĐND huyện - ĐT: 0905.090.904

 + Đồng chí Vũ Văn Mỹ, Phó Bí thư - Chủ tịch UBND huyện - ĐT: 0913.436.446

 + Đồng chí Auyn H' Hương - Phó Bí thư Huyện uỷ - ĐT: 0982.393.193

 

Additional information

porn videos free porn videos hd sex movies porntube free sex movies free porntube sex movies jojobet