Dân số huyện Krông Búk

+ Dân số toàn huyện  57.002 người;

+ Đồng bào DTTS là 18.521; chiếm 32.5% DS;

+ Đồng bào dân tộc tại chỗ là 17.862; chiếm 31.3% DS.

+ Toàn huyện có 07 đơn vị hành chính cấp xã với tổng số 100 thôn, buôn và khu tự quản, trong đó có 41 buôn đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ, 10 thành phần dân tộc thiểu số sinh sống, trong đó đồng bào Ê Đê chiếm đa số, sống xen ghép ở tất cả 07 xã trong huyện.

Additional information

porn videos free porn videos hd sex movies porntube free sex movies free porntube sex movies jojobet