Hội nghị giao ban thường kỳ tháng 10 năm 2019

Ngày 04/11/2019, UBND huyện Krông Búk đã tổ chức Phiên họp thường kỳ tháng 10, triển khai phương hướng, nhiệm vụ tháng 11 năm 2019. Phiên họp do đồng chí Vũ Văn Mỹ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì. Tham dự phiên họp có đồng chí Hoàng Sỹ Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí A’yun H’Hương, Phó Bí thư Huyện ủy, đồng chí Y Ni Mlô, Phó Chủ tịch UBND huyện, Thành viên UBND huyện và đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành, UBND các xã.

 

Đồng chí Nguyễn Huy Minh, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện báo cáo kết quả

thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN tháng 10,

triển khai nhiêm vụ tháng 11 năm 2019

Theo báo cáo tại Phiên họp, trong tháng 10/2019, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh trên địa bàn huyện tương đối ổn định. Sản xuất nông, lâm nghiệp triển khai đảm bảo theo kế hoạch đã đề ra, công tác cấp GCNQSD đất được tăng cường, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai được thực hiện đúng theo quy định; công tác giải phóng mặt bằng được quan tâm chỉ đạo; giáo dục, y tế, an sinh xã hội triển khai thực hiện kịp thời; an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tổng thu ngân sách nhà nước từ đầu năm đến ngày 31/10/2019 là 54,071 tỷ đồng, đạt 82,87% kế hoạch tỉnh, đạt 72,82% kế hoạch HĐND huyện, trong đó: Thu thuế phí được 31,267 tỷ đồng đạt 84,51% kế hoạch tỉnh, đạt 80,17% kế hoạch HĐND huyện, thu biện pháp tài chính là 22,804 tỷ đồng, đạt 80,72% kế hoạch tỉnh, đạt 64,69% kế hoạch HĐND huyện.

 

Đồng chí Vũ Văn Mỹ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

điều hành Phiên họp

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần tập trung chỉ đạo quyết liệt trong thời gian tới như: Công tác quản lý đất đai và tài nguyên môi trường, công tác quản lý trật tự xây dựng còn xảy ra nhiều chưa được xử lý dứt điểm nhất là dọc Quốc lộ 14 đoạn tránh Tây thị xã Buôn Hồ; tình hình an ninh xã hội còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp; tình hình vi phạm Luật Giao thông đường bộ, các tệ nạn xã hội còn xảy ra nhiều; công tác thu ngân sách còn chậm; công tác tham mưu văn bản của một số phòng, đơn vị, UBND xã còn chậm tiến độ.

Đồng chí Vũ Văn Mỹ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện kết luận chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục tăng cường các biện pháp thu ngân sách, đẩy nhanh các hoạt động trên từng lĩnh vực, giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện, kiểm tra xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật, phấn đấu năm 2019 hoàn thành các chỉ tiêu phát triển Kinh tế - Xã hội, đảm bảo Quốc phòng – An ninh.

 

 

Đồng chí Vũ Văn Mỹ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trao Quyết định bổ nhiệm đối với đồng chí Lê Thành Đô, Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện

Tại Phiên họp, UBND huyện đã trao Quyết định bổ nhiệm đối với đồng chí Lê Thành Đô, Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện.

Tin/ảnh: Anh Tuấn

Additional information