Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020

Sáng ngày 25/10/2019, UBND huyện Krông Búk tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020. Hội nghị do đồng chí Vũ Văn Mỹ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia huyện, Chủ trì. Tham dự Hội nghị có đồng chí Dương Tín Đức, Phó Chánh Văn phòng Điều phối xây dựng Nông thôn mới tỉnh Đắk Lắk, đồng chí Hoàng Sỹ Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Thành viên Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia huyện, Lãnh đạo các phòng, đơn vị liên quan, Lãnh đạo UBND các xã trên địa bàn huyện.

 

Đồng chí Vũ Văn Mỹ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia huyện phát biểu khai mạc Hội nghị

Sau 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn của huyện đã có nhiều đổi mới tích cực. Sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định và có bước tăng trưởng khá, tạo được nhiều việc làm, tăng thu nhập cho lao động nông thôn, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh. Tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, đa dạng các loại hình tổ chức sản xuất ở nông thôn, kinh tế tập thể hợp tác xã đang đà phát triển, đời sống của nhân dân trên địa bàn từng bước được cải thiện. Nhiều công trình hạ tầng KT-XH thiết yếu ở nông thôn được tập trung đầu tư cải tạo, nâng cấp, bộ mặt nông thôn được đổi mới, khang trang hơn, xanh, sạch, đẹp hơn. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp và các tầng lớp nhân dân về xây dựng NTM được nâng lên rõ rệt. Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được củng cố và ngày càng vững mạnh.  

Đồng chí Hoàng Văn Minh, Huyện ủy viên, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Trưởng Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia huyện thông qua Báo cáo 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020

Theo báo cáo của UBND huyện, sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia, trên toàn huyện có 02/07 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới, đạt 28,57% trên tổng số xã. Tổng số tiêu chí đã đạt và cơ bản đạt của huyện tính đến thời điểm hiện tại là 114/133 tiêu chí, bình quân toàn huyện đạt 16,29 tiêu chí/xã. Thu nhập bình quân đầu người đạt khoãng 37 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo dưới 15%, giảm bình quân từ 2,5-3,0%.

 

Đồng chí Hoàng Sỹ Hùng Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới, huyện Krông Búk phấn đấu đến hết năm 2020 có 4/7xã đạt chuẩn xã nông thôn mới, số bình quân đạt 17 tiêu chí/xã, thu nhập bình quân đầu người 41 triệu đồng/người/năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 2,5-3,0%. Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của Ban chỉ đạo và bộ phận giúp việc các cấp; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động; Tăng cường huy động các nguồn lực xây dựng nông thôn mới; Đẩy mạnh chỉ đạo phát triển kinh tế nâng cao thu nhập cho người dân;  Xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật và đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn; Tiếp tục đẩy mạnh phát triển giáo dục, y tế và xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới, giữ vững an ninh trật tự ở nông thôn. 

 

Nhân dịp này, UBND huyện tặng giấy khen cho 13 tập thể và 08 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trao thi đua xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện trong 10 năm qua./.

Tin/ảnh: Anh Tuấn

Additional information