UBND huyện Krông Búk tuyển dụng viên chức năm 2019

UBND huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 87 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3 Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển

- Thời gian: Trong giờ hành chính, từ ngày 25/10/2019 đến ngày 23/11/2019.

- Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Krông Búk.

* Chi tiết thông báo tuyển dụng tại đây

Additional information