Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với huyện Krông Búk

Nguồn baodaklak.vn- Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do đồng chí Phạm Hát, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn vừa có buổi làm việc với UBND huyện Krông Búk để giám sát việc triển khai thực hiện Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27-10-2007 của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức. 
 
Theo báo cáo của UBND huyện Krông Búk, hiện nay toàn huyện có 13 cơ quan chuyên môn, 5 đơn vị sự nghiệp, 1 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên và 39 đơn vị trường học.
 
Thực hiện quyết định giao biên chế hằng năm của UBND tỉnh, đến nay UBND huyện đã tuyển dụng 100 biên chế công chức; 927 biên chế viên chức sự nghiệp giáo dục, đơn vị trường học và 26 biên chế cho các đơn vị sự nghiệp khác.
 
Đối với cán bộ, công chức cấp xã, UBND huyện đã bố trí 163/165 cán bộ, biên chế công chức trên địa bàn 7 xã.
 
tt
Các đại biểu tham dự buổi làm việc
 
Thực hiện Nghị định số 158/2007/NĐ-CP của Chính phủ, năm 2017 UBND huyện thực hiện chuyển đổi vị trí công tác Tài chính – Kế toán cấp huyện với 10 công chức và viên chức. Năm 2018, UBND huyện đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác Tài chính - Kế toán tại các đơn vị trường học với 25 viên chức và vị trí Địa chính – Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường tại xã Ea Sin và Pơng Drang với 2 công chức.
 
Phát biểu tại buổi làm việc, ông Phạm Hát đánh giá cao những kết quả mà huyện Krông Búk đã đạt được trong công tác tuyển dụng, bố trí, sử dụng, luân chuyển công chức, viên chức trên địa bàn, đồng thời lưu ý một số nội dung trọng tâm như: thực hiện công tác luân chuyển bảo đảm công khai, minh bạch; không gây mất đoàn kết và không làm xáo trộn sự ổn định trong cơ quan, đơn vị; xây dựng và thực hiện hiệu quả Đề án vị trí việc làm của từng đơn vị để sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức đúng năng lực, sở trường; tích cực nâng cao năng lực chuyên môn cho công chức, viên chức…
Như Quỳnh

Additional information