Kỳ họp thứ VII, Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

Trong 02 ngày 27, 28 tháng 12 năm 2018. Hội đồng nhân dân huyện Krông Búk, khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ VII.

Tham dự kỳ họp có đồng chí Y Biêr Niê – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Tỉnh Đắk Lắk, đồng chí Huỳnh Chiến Thắng – Bí thư Huyện uỷ, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ huyện, đại biểu HĐND huyện, đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành đoàn thể huyện và đại diện Thường trực HĐND các xã.

Đồng chí Hoàng Sỹ Hùng – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc kỳ họp

 

Tại kỳ họp, HĐND huyện đã xem xét, thảo luận các báo cáo định kỳ của UBND huyện về: Tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách Nhà nước tại địa phương, về công tác phòng, chống tham nhũng, về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri trong năm 2018. Báo cáo kết quả công tác trong năm 2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các Ban của Hội đồng nhân dân huyện, Tòa án nhân dânhuyện, Viện kiểm sát nhân dânhuyện vàChi cụcthi hành án dân sự.

Cũng tại kỳ họp lần này, HĐND huyện đã thực hiện quy trình cho thôi làm đại biểu HĐND huyện đối với ông Thái Hồng Hà – Nguyên Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ.

Các đại biểu tham dự

 

Trên cơ sở xem xét các báo cáo về kết quả giám sát của Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện, HĐND huyện, Tờ trình của Thường trực HĐND huyện, UBND huyện kỳ họp đã tán thành thông qua 14 nghị quyết, bao gồm 6 Nghị quyết HĐND huyện, 8 Nghị quyết UBND huyện trình tại kỳ họp:
1. Nghị quyết giám sát chuyên đề về kết quả giám sát công tác đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017 bằng nguồn vốn của ngân sách tỉnh và ngân sách huyện.
2. Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về công tác quản lý, sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn huyện được bàn giao từ các nông lâm trường và các cơ quan, đơn vị khác.
3. Nghị quyết về thành lập đoàn giám sát chuyên đề về kết quả thực hiện nguồn vốn hỗ trợ sản xuất thuộc Chương trình 135 trên địa bàn huyện, giai đoạn 2011-2017.
4. Nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND huyện khoá XI trong năm 2019.
5. Nghị quyết về việc xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu.
6. Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu đới với ông Thái Hồng Hà.
7. Nghị quyết về phê duyệt tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2017.
8. Nghị quyết về phân khai, sử dụng số vốn bổ sung ngân sách từ ngày 01/7/2018 đến ngày 30/11/2018.
9. Nghị quyết về bổ sung, điều chỉnh vốn đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng cuối năm 2018.
10. Nghị quyết về thông qua các chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm vụ phát triển KT-XH trong năm 2019.
11. Nghị quyết về thông qua phương án phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.
12. Nghị quyết về giao kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019.
13. Nghị quyết về bổ sung danh mục đầu tư mua sắm, sửa chữa cải tạo và xây dựng mới giai đoạn năm 2018-2021.
14. Nghị quyết về thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Krông Búk.
Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Hoàng Sỹ Hùng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Để có thể hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2018 và những năm tiếp theo HĐND huyện đề nghị: UBND huyện và các ngành liên quan tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu HĐND huyện, rút kinh nghiệm, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, trong đó chú trọng tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ, quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác thu ngân sách, công tác xây dựng nông thôn mới, công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thường trực HĐND huyện, Các Ban của Hội đồng nhân dân huyện, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, Uỷ ban MTTQ huyện và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện tiếp tục phát huy vai trò giám sát, thông tin nội dung các nghị quyết đến nhân dân và vận động các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện thắng lợi nghị quyết của HĐND.

Tin Hoàng Vỹ

Additional information