Bài viết

Hội nghị tổng kết công tác quản lý trật tự xây dựng năm 2017, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

Ngày 12/01/2018, UBND huyện tổ chức hội nghị tổng kết công tác quản lý trật tự xây dựng năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Thanh tra Sở xây dựng, lãnh đạo các Ban HĐND huyện, lãnh đạo các Phòng, ban, đơn vị và lãnh đạo Đảng ủy, UBND của 07 xã trên địa bàn huyện. Ông Lê Ngọc Hà – Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì.

Toàn cảnh hội nghị

 

Tại hội nghị lãnh đạo huyện đã ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của các cơ quan, đơn vị và UBND các xã trong công tác quản lý trật tự xây dựng; Việc tuân thủ các quy định của nhà nước về pháp luật xây dựng của các tổ chức, cá nhân đã có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác quản lý trật tự xây dựng đã được lãnh đạo UBND huyện quan tâm chỉ đạo, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự xây dựng trên địa bàn. Trong năm 2017, đã tổ chức kiểm tra 126 công trình, nhà ở riêng lẻ; xử phạt 66 trường hợp xây dựng sai phạm với số tiền 255.750.000 đồng.

Ông Lê Ngọc Hà -  UV Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

 

Kết luận hội nghị, ông Lê Ngọc Hà - Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện ghi nhận những kết quả các cơ quan, đơn vị đạt được trong năm 2017. Đồng thời, yêu cầu các cơ quan, đơn vị và UBND các xã trongnăm 2018 tiếp tục cập nhật, nghiên cứu các văn bản mới của Chính phủ và các Bộ ngành, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành nghiêm các quy định về quản lý trật tự xây dựng của người dân, nhất là các quy định về hoạt động xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, lĩnh vực giao thông đường bộ, lĩnh vực đất đai... trong đó đề cao vai trò tự quản của nhân dân, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và UBND các xã. Thường xuyên tuần tra, kiểm tra và kiên quyết xử lý dứt điểm đối với những trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, vi phạm quy hoạch, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hành lang đường bộ, các hành vi san lấp mặt bằng, đào múc đất trái phép, xây dựng nhà ở trái phép trên đất nông nghiệp... Góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn.

 

Tin/ảnh Hoàng Lâm

Additional information