Bài viết

Tập huấn sử dụng phần mềm một cửa điện tử liên thông

Ngày 21/7/2017, UBND huyện Krông Búk phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai tập huấn phần mềm một cửa liên thông hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính. Đối tượng tham gia là lãnh đạo, cán bộ nhận hồ sơ tại các phòng, ban, đơn vị và Bộ phận một cửa tại các xã trên địa bàn huyện. 

Ông Lê Ngọc Hà - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo 

 

Ông Hà Văn Dũng - Trưởng phòng CNTT, Sở Thông tin và Truyền thông phát biểu tại lớp tập huấn

 

Quang cảnh lớp tập huấn

 

Tại lớp tập huấn, các học viên được hướng dẫn phần mềm một cửa hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính theo Quy trình thực hiện cải cách thủ tục hành chính thực hiện qua môi trường mạng. Từ khâu tiếp nhận hồ sơ hành chính do người dân nộp trực tiếp, hồ sơ được tự động luân chuyển theo quy trình xử lý từ các phòng ban chuyên môn và UBND các xã cập nhật tiến độ giải quyết và trả kết quả giải quyết cho người dân đúng thời gian quy định. Tất cả dữ liệu sẽ được liên thông từ xã lên tỉnh.

Tin/ảnh Hoàng Vỹ

Additional information