Bài viết

Hội nghị tiếp xúc các doanh nghiệp và xúc tiến đầu tư năm 2017

Ngày 05/7/2017, UBND huyện Krông Búk tổ chức Hội nghị tiếp xúc các doanh nghiệp và xúc tiến đầu tư năm 2017.Hội nghị do ông Vũ Văn Mỹ - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện chủ trì; tham dự Hội nghị có Đại diện TT. Huyện ủy, TT. HĐND, TT. UBMTTQ Việt Nam huyện; đại diện lãnh đạo các đơn vị: Chi cục Thuế, Kho bạc Nhà nước Krông Búk, Điện lực Krông Búk, Hạt Kiểm Lâm huyện; đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể trong huyện; lãnh đạo UBND các xã và hơn 60 doanh nghiệp trong và ngoài huyện cùng về tham dự.

Ông Vũ Văn Mỹ - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

Hội nghị được tổ chức nhằm giới thiệu, quảng bá về tiềm năng, lợi thế của huyện Krông Búk như các thế mạnh về nguồn tài nguyên đất, nước, hệ thống giao thông thuận lợi và đặc biệt là nguồn nhân lực trẻ, cần cù, sáng tạo; những định hướng thu hút đầu tư, phát triển các loại hình dịch vụ, đầu tư chiều sâu; Hội nghị là diễn đàn cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong huyện và ngoài huyện gặp gỡ, đối thoại, trao đổi kinh nghiệm, thiết lập quan hệ hợp tác, liên kết phát triển kinh tế - xã hội khu vực huyện Krông Búk; tạo điều kiện để nhà đầu tư tiếp cận các dự án trọng điểm; tìm hiểu về cơ chế, chính sách ưu đãi tại địa phương và tình hình tín dụng đầu tư, công tác an sinh xã hội ở huyện Krông Búk. Hội nghị đã giới thiệu 08 dự án được triển khai kêu gọi đầu tư gồm:

Chợ Trung tâm huyện; Chợ Trung tâm xã Cư Pơng; Chợ Hòa Lộc xã Chứ Kbô; Thương mại – Dịch vụ - Phát triển hỗn hợp; Trung tâm thương mại và dịch vụ thuộc quy hoạch khu dân cư và dịch vụ CCN Krông Búk 1; Siêu thị và dịch vụ tổng hợp thuộc quy hoạch khu dân cư và dịch vụ CCN Krông Búk 1; Khu Thương mại và dịch vụ; Công nghiệp bao bì và hàng tiêu dùng, vật liệ xây dựng, phân bón, công nghiệp cơ khí, sửa chữa, lắp ráp, kho lưu trữ hàng hóa.

Đồng thời, cùng với các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho các doanh nghiệp trên địa bàn: Cải cách thủ tục hành chính, phổ biến, hướng dẫn thực hiện một số luật mới như luật doanh nghiệp, luật đầu tư và những ưu đãi khi triển khai các dự án trên địa bàn; Tăng cường đối thoại, xử lý các kiến nghị của các doanh nghiệp…tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong quá trình thực hiện đầu tư, kinh doanh trên địa bàn huyện.

Quang cảnh Hội nghị

 

Kết luận tại Hội nghị, Đồng chí Vũ Văn Mỹ - Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện đề nghị các các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài huyện cần tiếp tục tìm hiểu, nghiên cứu về tiềm năng khu vực huyện Krông Búk qua đó tìm kiếm cơ hội đầu tư. Các phòng ban, cơ quan đơn vị có liên quan trên cơ sở nhiệm vụ được phân công cần hoàn thiện cơ chế, chính sách, đẩy mạnh quy hoạch phát triển vùng huyện; xây dựng cơ chế thông thoáng, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, tạo ra môi trường kinh doanh bình đẳng cạnh tranh lành mạnh…, phối hợp giải quyết, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư, bảo vệ quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp trong và ngoài huyện Krông Búk.

 

Tin/ảnh Phan Hoàng Lâm

 

Additional information