Bài viết

Hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm kỳ họp thứ III, Hội đồng nhân dân huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày 18/01/2017, tại Hội trường Trụ sở Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tổ chức Hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm kỳ họp thứ III, Hội đồng nhân dân huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Cuộc họp do Đồng chí Hoàng Sỹ Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đồng chí Thái Hồng Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, đại diện lãnh đạo Thường trực, các Ban của Hội đồng nhân dân huyện, đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc huyện , lãnh đạo Hội đồng nhân dân các xã trên địa bàn huyện.

Kỳ họp thứ III, Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 là kỳ họp thường lệ cuối năm 2016. Theo báo cáo đánh giá tại Hội nghị, kỳ họp thứ ba, Hội đồng nhân dân huyện khóa XI đã được tổ chức chu đáo, đảm bảo đúng trình tự theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015; nội dung, chương trình kỳ họp được xây dựng, sắp xếp phù hợp, đúng quy trình, theo hướng tiếp tục đổi mới, hiệu quả, thiết thực. Một số báo cáo, dự thảo nghị quyết trình bày trực tiếp tại kỳ họp được trình bày tóm tắt để dành nhiều thời gian cho đại biểu nghiên cứu, thảo luận. Chủ tọa kỳ họp điều hành linh hoạt, nghiêm túc và kết luận từng vấn đề tại mỗi phiên họp.

Đại biểu tham gia kỳ họp thứ III, Hội đồng nhân dân huyện khóa IX

 

Tham gia thảo luận tại Hội nghị, đa số đại biểu đánh giá, kỳ họp thứ III, Hội đồng nhân dân huyện khóa IX đã có nhiều đổi mới, đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, cử tri và đại biểu đánh giá cao. Công tác điều hành có nhiều đổi mới, đảm bảo kỳ họp diễn ra nghiêm túc, phát huy trí tuệ tập thể và tạo không khí sôi nổi, dân chủ. Thông tin, tuyên truyền, phản ánh trước, trong và sau kỳ họp đảm bảo kịp thời. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, một số ý kiến cũng cho rằng, công tác tổ chức kỳ họp vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: việc gửi tài liệu đến các Ban để thẩm tra còn chậm so với quy định; một số báo cáo, tờ trình của UBND huyện về lĩnh vực tài chính, ngân sách chuẩn bị chưa kịp thời, nội dung chưa đảm bảo, chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị tham mưu, dẫn đến khó khăn trong việc thẩm tra của Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện; sự chủ động của đại biểu tại phiên thảo luận chưa cao, nội dung thảo luận còn dàn trải, chưa tập trung sâu vào các nội dung chính trình kỳ họp; số lượng đại biểu tham gia chất vấn tại kỳ họp còn ít, câu hỏi chất vấn còn chung chung, thiếu cụ thể; cơ quan trả lời chất vấn còn dài dòng, chưa đi thẳng vào nội dung chất vấn,...

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Hoàng Sỹ Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đề nghị: để các kỳ họp tới đạt hiệu quả cao hơn, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện cần tiếp tục chỉ đạo sát sao và chủ động phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan hữu quan trong công tác chuẩn bị các nội dung, đảm bảo yêu cầu về chất lượng và tiến độ; tiếp tục làm tốt công tác điều hành kỳ họp theo hướng đổi mới. Thành viên các Ban phải tham gia đầy đủ các cuộc họp của Ban, nghiên cứu kỹ các văn bản thuộc thẩm quyền của Ban để nâng cao chất lượng thẩm tra.Văn phòng Hội đồng nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện phải có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa để nâng cao chất lượng chuẩn bị kỳ họp; kiểm tra, giải trình các khó khăn, vướng mắc trong công tác chuẩn bị nội dung kỳ họp, Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị cử đúng thành phần tham dự các cuộc họp thẩm tra, giám sát để nắm được nội dung và giải trình các ý kiến thắc mắc của thành viên trong các cuộc họp; nội dung trình kỳ họp phải được chuẩn bị chu đáo, có chất lượng và gửi đến các Ban của Hội đồng nhân dân thẩm tra theo đúng quy định,...

Tin/ảnh Lê Minh Sơn

 

Additional information

porn videos free porn videos hd sex movies porntube free sex movies free porntube sex movies jojobet