DANH MỤC CÁC DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KRÔNG BÚK GIAI ĐOẠN 2016 - 2017

STT

Vị trí kêu gọi đầu tư

Ngành nghề, quy mô

Diện tích

Hình thức

kêu gọi

1

Cụm công nghiệp Krông Búk 1

Công nghiệp bao bì và hàng tiêu dùng
Vật liệu xây dựng – phân bón
Công nghiệp cơ khí, sửa chữa, lắp ráp
Kho lưu trữ hàng hóa,…

Lô thứ nhất: 3,0ha
Lô thứ hai: 3,5ha

Nhà nước cho thuê đất, Chủ đầu tư tự thực hiện

2

Chợ Cư Pơng

Điểm kinh doanh: Từ 80 – 120điểm. Hạng mục đầu tư: San ủi mặt bằng, Nhà Chợ lồng, hệ thống đường giao thông, hệ thống thoát nước, nhà để xe, sân đường nội bộ, hệ thống PCCC và hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo dự án.

0,64ha

Hình thức PPP

(Đối tác công tư)

3

Chợ Khu trung tâm hành chính huyện

Điểm kinh doanh: Từ 450 – 550điểm. Hạng mục đầu tư: Chợ chính, hệ thống đường giao thông, hệ thống thoát nước, nhà để xe, sân đường nội bộ, hệ thống PCCC và hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo dự án.

1,59ha

Hình thức PPP

(Đối tác công tư)

4

Chợ Hòa Lộc, xã Chứ Kbô

(Định hướng thay thế cho Chợ Nông trường Cư Kpô hiện hữu)

Điểm kinh doanh: Từ 100 – 200điểm. Hạng mục đầu tư: Chợ chính, hệ thống đường giao thông, hệ thống thoát nước, nhà để xe, sân đường nội bộ, hệ thống PCCC và hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo dự án.

0,546ha

Hình thức PPP

(Đối tác công tư)

5

Khu trung tâm hành chính huyện

Thương mại, dịch vụ, phát triển hỗn hợp

Lô B8: 0,977ha;
Lô B7: 1,5ha

Nhà nước cho thuê đất, Chủ đầu tư tự thực hiện

6

Trung tâm thương mại và dịch vụ thuộc quy hoạch khu dân cư và dịch vụ CCN Krông Búk 1

Tính chất là trung tâm hoạt động cho dịch vụ thương mại, văn phòng cho thuê,….

0,907ha

Hình thức PPP

(Đối tác công tư) hoặc Nhà nước cho thuê đất, Chủ đầu tư tự thực hiện

7

Siêu thị và dịch vụ tổng hợp thuộc quy hoạch khu dân cư và dịch vụ CCN Krông Búk 1

Tính chất là siêu thị tổng hợp, kết hợp với các dịch vụ khác như: Khu ăn uống, văn phòng cho thuê,….

0,68ha

Nhà nước cho thuê đất, Chủ đầu tư tự thực hiện

8

Khu thương mại và dịch vụ

Phục vụ cho dịch vụ kinh doanh, thương mại, các loại hình dịch vụ tổng hợp,…

0,423ha

Nhà nước cho thuê đất, Chủ đầu tư tự thực hiện

 

Additional information