Văn bản Quy phạm pháp luật

 

TT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu

Tải về

01 01/2012/QĐ-UBND 07/12/2012

Ban hành quy chế hoạt động của UBND huyện

Dowload
02
71/2016/TT-BTC
18/5/2016
Quy định chế độ tài chính đối với hoạt động của Cục Sở hữu trí tuệ áp dụng trong năm 2016
 
03
51/2016/NĐ-CP
13/6/2016
Quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
Dowload
04
52/2016/NĐ-CP
13/6/2016
Quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
Dowload
05
53/2016/NĐ-CP
13/6/2016
Quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước
Dowload
06 2311/QĐ-UBND 08/8/2016 Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Dowload
06 811/QĐ-BXD 18/8/2016 về việc Ban hành Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của ngành Xây dựng, giai đoạn 2016-2020. Dowload
07 23/2016/TT-BXD 01/7/2016 bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật có quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh do Bộ Xây dựng ban hành. Dowload
08 3930/QĐ-UBND 30/12/2016 về việc công bố TTHC trong lĩnh vực TNMT thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TN-MT trên địa bàn cấp huyện

Dowload

file1

file2

09
300/2016/TT-BTC
15/11/2016  Về việc quy định sửa đổi, bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước Dowload
10  337/2016/TT-BTC  28/12/2016 

về việc quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Dowload
11  36/2016/TT-BCT 28/12/2016  về việc quy định dán nhãn năng lượng cho các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng thuộc phạm vi quản lý Dowload
12 40/2016/TT-BCT 30/12/2016 về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Công Thương Dowload
13
05/2017/NĐ-CP
16/01/2017
Quy định về xử lý tài sản chìm đắm trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển và vùng biển Việt Nam
Dowload
14 98/QĐ-TTg 20/01/2017 về việc phê duyệt kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 của tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam Dowload
15 60/QĐ-TTg  16/01/2017

Phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp khí Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2035.

Dowload
16  47/2016/TT-BGTVT  30/12/2016 về việc Quy định về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu và biển hiệu của công chức, viên chức và nhân viên Cảng vụ hàng không Dowload
17 05/QĐ-BGTVT 03/01/2017 về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 6 tháng cuối năm 2016. Dowload
18 03/2017/NĐ-CP  16/01/2017 Về kinh doanh casino Dowload
19 04/2017/NĐ-CP  16/01/2017 
Về cấp và quản lý bảo lãnh chính phủ
Dowload
20 167/2016/NĐ-CP 27/12/2016 Về kinh doanh hàng miễn thuế Dowload
21 348/2016/TT-BTC 30/12/2016 về việc quy định quản lý tài chính thực hiện "Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025". Dowload
22 05/2017/TT-BTC 16/01/2017  hướng dẫn việc quản lý, tạm ứng và hoàn trả chi phí cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính Dowload
23 49/2016/TT-BGTVT 30/12/2016

về xây dựng, tổ chức và hoạt động của trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ

Dowload
24 07/2017/QĐ-UBND 27/02/2017 về việc ban hành Quy định về giá xây dựng nhà ở, công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Dowload
25

07/2014/QĐ-UBND

14/03/2014

Ban hành quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Dowload
26 38/2017/TT-BGTVT  01/11/2017 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 31/2014/TT-BGTVT ngày 08/05/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn đấu thầu, đặt hàng sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích quản lý, bảo trì công trình đường bộ sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương Dowload
27 38/2017/TT-BGTVT  07/11/2017 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 34/2015/TT-BGTVT ngày 24/07/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải Dowload
28  3128/QĐ-UBND 13/11/2017 Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán: Công trình: Thiết kế mẫu Nhà văn hoá xã (Mẫu bổ sung). Dowload
29
Về việc hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán của Bộ Tài chính 
30
Về việc hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của Ủy ban chứng khoán Nhà nước đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
31 655/QĐ-BXD 25/7/2019

về việc bãi bỏ các quy hoạch về đầu tư phát triền hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Dowload

32

44/2019/TT-BTC

19/7/2019

 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 292/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán viên hành nghề và ngưòi đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán và Thông tư số 296/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưỏng Bộ Tài chính hưóng dẫn về cấp, thu hồi và quản lý giấy chửng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán

Dowload
33 46/2019/TT-BTC 23/7/2019

HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH NHU CẦU, NGUỒN VÀ PHƯƠNG THỨC CHI THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH MỨC LƯƠNG CƠ SỞ THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 38/2019/NĐ-CP NGÀY 09 THÁNG 5 NĂM 2019 VÀ ĐIỀU CHỈNH TRỢ CẤP HÀNG THÁNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ XÃ ĐÃ NGHỈ VIỆC THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 44/2019/NĐ-CP NGÀY 20 THÁNG 5 NĂM 2019 CỦA CHÍNH PHỦ

Dowload

34 40/2019/TT-BTC 28/6/2019

Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 152/2016/TT-BTC ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng

Dowload
35 11/2019/TT-BCT 30/7/2019

Hướng dẫn thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại phát triển ngoại thương thuộc Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại

Dowload
36 10/2019/TT-BNV 02/8/2019

Hướng dẫn việc xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành văn thư

Dowload
 
37 03-QC/HU 19/7/2019

Về việc cấp ủy, người đứng đầu cấp huyện tổ chức tiếp dân, đối thoại và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân

Dowload
33 27/TB-TCKH 23/9/2019

Về việc lựa chọn Tổ chức thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất

Dowload
 

Additional information

php shell php shell hacklink php shell seobizde.com bsc sniper bot pancakeswap bot pancakeswap sniper bot pancakeswap trading bot dextools trending cmc trending bot beylikdüzü escort bayan avcılar escort Trbet Bahigo Tipobet http://howlinvolts.com/ istanbul escort bayan bahigo 1xbet betvole betlike bahislion istanbul escort beylikdüzü escort ataköy escort https://tr.ugurlucasino.com/ esenyurt escort tuzla antika alanlar plak alanlar antika alanlar jigolo başvurusu https://tr.superbahis.pro/ beylikdüzü escort bayan porno izle şirinevler escort bayan izmit escort porno seyret bahis siteleri vdcasino giriş vdcasino giriş çember makinası mersin escort beylikdüzü escort türkçe casino Beykoz antika eşya alanlar Silivri antika alanlar anadolu casino yasadışı bahis siteleri anadolu casino betboo mobilbahis marka tescili süperbahis süperbahis süperbahis restbettakip.com etanj armatür ankara acil diş bonus veren siteler el yazma kitap alanlar süperbahis anadolu casino anadolu casino anadolu casino anadolu casino betboo eski kitap alanlar anadolu casino giriş türbanlı porno canlı basket izle çatalca antika alanlar betboo giriş deneme bonusu veren siteler süperbahis zynga poker rulet taktikleri betboo süperbahis betboo twitter assistir futebol ao vivo süperbahis kayıt assistir futebol ao vivo betboo beşiktaş antika alanlar pendik antika alanlar avcılar escort şirinevler escort anadolu casino forex şirketleri futboo gaziantep escort escort bayan kayseri escort kartal kitap alanlar http://howlinvolts.com/ betboo futebol ao vivo ilk üyelik bonusu veren siteler casino siteleri betebetcanli türbanlı sikiş antika eşya alan yerler vdcasino anadolu casino casino siteleri eurocasino betlike maksibet betpas betexper rulet siteleri deneme bonusu veren siteler betexper betpas seks hikayesi bonus al bedava betebet süperbahis giriş casino-matis.com - casino blog sitesi mobil ödeme bahis beylikdüzü escort süperbetin superbetin Bedava Bonus bonus veren casino siteleri Portobet Restbet bonus veren casino siteleri Casino siteleri hermesbet nesine canlı sonuçlar Bonus veren siteler jigolo siteleri doğrumu jigolo sitesi üyelik jigolo ilan sitesi Deneme bonusu veren siteler neteller kabul eden siteler neteller kabul eden siteler tether kabul eden siteler deneme bonusu Deneme bonusu meritroyalbet deneme bonusu Lidyabet deneme bonusu veren siteler Güvenilir casino siteleri casino siteleri hoşgeldin bonusu ilbet ilbet casino siteleri süperbahis giriş deneme bonusu veren siteler bedava bonus 30 tl deneme bonusu veren siteler 50 tl deneme bonusu veren siteler mobil ödeme ile bahis hosgeldin bonusu veren siteler bahigo giriş deneme bonusu veren siteler jigolo siteleri jigolo olmak istiyorum jigolo ilan ajansı Deneme bonusu veren siteler icin hemen tiklayin deneme bonusu veren siteler canlı casino siteleri parmabet deneme bonusu hoşgeldin bonusu Elektronik sigara ilk üyelik bonusu veren siteler deneme bonusu süperbahis betboo süper bahis betboo giriş auperbahis betbooplus betboo plus anadolu casino giriş betboo plus betboo plus betboo plus deneme bonusu veren siteler Bodrum escort bayan marseillepride.org https://bahiscikiz.com - Bonus Veren Siteler Superbetin - Superbetin Giriş - Superbetin Mobil Giriş kusadasi escort avcılar escort istanbul escort istanbul escort travesti escort ilk üyelik bonusu veren siteler slot siteleri deneme bonusu en iyi bahis siteleri ikinci el kitap alanlar deneme bonusu

porn videos free porn videos hd sex movies porntube free sex movies free porntube sex movies jojobet