Tình hình quốc phòng - an ninh năm 2012

1. Công tác Quốc phòng

Tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức biên chế lực lượng Dân quân tự vệ, Dự bị động viên đảm bảo số lượng, nâng cao chất lượng và độ tin cậy[1]. Hoàn thành công tác huấn luyện cho 100% cơ sở DQTV đảm bảo Chương trình, Kế hoạch đề ra. Tổ chức tập huấn chương trình huấn luyện DQTV cho 07 xã và 01 Nông trường, đồng thời phê duyệt Kế hoạch, Chương trình huấn luyện cho các đơn vị và 02 cơ sở tự vệ (khối tự vệ Huyện ủy, UBND huyện) đảm bảo tiến độ, chất lượng theo quy định.

Hoàn thành công tác tuyển quân, với tổng số 125 công dân nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao.

Công tác diễn tập được triển khai thực hiện tốt, hoàn thành công tác diễn tập chiến đấu trị an cho 02 xã Ea Ngai và xã Ea Sin, đạt 100% kế hoạch.

2. An ninh, chính trị; Trật tự an toàn xã hội

Công tác an ninh được chú trọng và tăng cường, đấu tranh vô hiệu hóa hoạt động của các cơ sở ngầm Fulro trên địa bàn huyện.

Trong năm 2012, tội phạm hình sự xảy ra 86 vụ, giảm 10 vụ so với năm 2011; bắt 69 người, trong đó bắt quả tang 28 người, bắt khẩn cấp 08 người, bắt tạm giam 28 người, bắt truy nã 05 người; tỷ lệ điều tra làm rõ số vụ án hình sự đạt trên 85%, đạt 100 % KH. Tuy số vụ giảm so với năm trước nhưng lại xuất hiện nhiều vụ án có tính chất phức tạp, đối tượng phạm tội có biểu hiện manh động, liều lĩnh và nguy hiểm, trong năm đã xảy ra 02 vụ trọng án (đã điều tra làm rõ). Tội phạm kinh tế, và Môi trường xảy ra 06 vụ với 06 đối tượng, trong đó chủ yếu vi phạm các quy định về bảo vệ và khai thác lâm sản.

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy được triển khai quyết liệt đặc biệt là công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân về tác hại của ma túy. Trong năm 2012, đã bắt giữ 02 vụ mua bán và sử dụng chất ma túy với 03 đối tượng, đề nghị Viên Kiểm sát nhân dân huyện truy tố 01 vụ, đang điều tra làm rõ 01 vụ; tổ chức triệt xóa 03 tụ điểm phúc tạp về ma túy trên địa bàn huyện.

Tăng biện pháp thiết thực nhằm giảm thiểu tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn huyện, chú trọng công tác tuần tra, kiểm soát, xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm giao thông đường bộ theo quy định; tổ chức các đợt tuyên truyền và tìm hiểu về Luật giao thông đường bộ sâu rộng đến các cơ quan, đơn vị và toàn thể nhân dân trong huyện để mọi người nêu cao ý thức trong việc tham gia giao thông[2].

Tai nạn giao thông xảy ra 11 vụ, giảm 02 vụ so với năm 2011, hậu quả làm 12 người chết, 08 người bị thương, hư hỏng 19 phương tiện; va chạm giao thông xảy ra 08 vụ giảm 04 vụ so với năm 2011.

Trong năm, đã tiến hành kiểm tra lưu trú, tạm trú 36 lượt, phát hiện 47 trường hợp vi phạm và đã xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được 21 lượt với 4.650 người tham gia.

3. Công tác nội vụ

Trong năm 2012, đã tổ chức bầu bổ sung lãnh đạo UBND nhiệm kỳ 2011 – 2016 (01 Chủ tịch và 02 Phó Chủ tịch); hướng dẫn quy trình bầu cử 01 Chủ tịch HĐND và bầu bổ sung thành viên UBND xã Cư Né, nhiệm kỳ 2011-2016.

Tổ chức 02 lớp tập huấn Đại biểu HĐND cấp xã trên địa bàn huyện với 190 Đại biểu tham gia.

Tổ chức sắp xếp, kiện toàn biên chế bộ máy nhân sự các phòng, ban thuộc UBND huyện đảm bảo chỉ tiêu số lượng, chất lượng và quy trình thủ tục; kiện toàn 10 tổ chức Hội được tỉnh phân cấp cho huyện quản lý.

Thực hiện đánh giá, phân loại cán bộ lãnh đạo các phòng, ban thuộc UBND huyện, hoàn thành công tác quy hoạch chức danh cán bộ lãnh đạo các phòng, ban thuộc UBND huyện nhiệm kỳ 2015-2020; bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo một số phòng, ban chuyên môn đảm bảo chất lượng[3]. Công tác chuyển xếp lương cho cán bộ công chức, viên chức được quan tâm và thực hiện thường xuyên[4].

Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị và UBND các xã tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên các lĩnh vực quản lý đặc biệt là trong lĩnh vực cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân theo Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh; công tác kiểm soát thủ tục hành chính được thực hiện thường xuyên nhằm rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính hiện hành, loại bỏ các thủ tục không hợp lý.

Công tác tôn giáo được quan tâm chỉ đạo thực hiện thường xuyên, giải quyết kịp thời những nhu cầu chính đáng về tôn giáo trên địa bàn; thường xuyên tổ chức kiểm tra các cơ sở tôn giáo để xử lý các cơ sở vi phạm theo quy định[5].

Việc triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được triển khai sâu rộng và có hiệu quả đã góp phần nâng cao đạo đức khi thực thi công vụ cũng như tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ công, nhân, viên chức của huyện.

Công tác thi đua khen thưởng được quan tâm thực hiện góp phần động viên kịp thời các tập thể, cá nhân trong lao động, công tác.

4. Thanh tra; Tiếp dân; giải quyết khiếu nại tố cáo

Công tác thanh tra kinh tế - xã hội được triển khai tích cực. Trong năm 2012, đã tổ chức và hoàn thành thanh, kiểm tra 14 cuộc[6]. Kết quả thanh tra đã phát hiện 06 đơn vị sai phạm với tổng số tiền là 198,537 triệu đồng, đã thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 187,661 triệu đồng.

Công tác tiếp dân được thực hiện theo quy định, tổng số lượt công dân đã tiếp 585/287 vụ, trong đó cấp huyện là 361 lượt/149 vụ; cấp xã là 224 lượt/138 vụ. Xử lý đơn chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết gồm 257 đơn/257 vụ, trong đó cấp huyện là 119 vụ; cấp xã là 138 vụ.

Về công tác giải quyết đơn: tổng số đơn đã tiếp nhận 177 đơn, trong đó khiếu nại 67 đơn; tố cáo 09 đơn, kiến nghị, phản ánh 101 đơn.

Phối hợp với Thanh tra tỉnh tổ chức tập huấn, phổ biến Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo cho cán bộ, công chức, viên chức các phòng, ban thuộc UBND huyện và cán bộ chuyên trách, không chuyên trách của UBND các xã và các thôn, buôn trên địa bàn huyện.

5. Hoạt động Tư pháp

Trong năm 2012, đã tổ chức tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật góp phần nâng cáo ý thức, hiểu biết pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, đặc biệt là việc phổ biến, tuyên truyền các Luật mới ban hành[7]. Tổ chức kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật của huyện. Việc thực hiện ngày pháp luật trong các cơ quan hành chính Nhà nước của huyện được triển khai có hiệu quả, góp phần nâng cao sự hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức huyện.

Chỉ đạo UBND các xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở trung bình 01 lần/tháng. Phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh trợ giúp pháp lý cho các đối tượng được trợ giúp pháp lý miễn phí tại buôn Ea Nho xã Chứ Kbô và buôn Tlan, buôn Kđoh  xã Cư Pơng. Tổ chức kiểm tra, xử lý, rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của HĐND - UBND cấp huyện, cấp xã năm 2012. Qua đó, kịp thời chấn chỉnh công tác xây dựng, ban hành văn bản Quy phạm Pháp luật trên địa bàn huyện.

Công tác chứng thực hộ tịch được thực hiện theo kế hoạch, đảm bảo theo quy định[8]. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ và hướng dẫn về nghiệp vụ cho cán bộ phụ trách công tác hộ tịch, chứng thực của các xã. Công tác xây dựng hương ước thôn, buôn được quan tâm thực hiện, đến nay đã có 106 hương ước/106 thôn, buôn toàn huyện được phê duyệt.

6. Công tác Thi hành án dân sự

Tổng số việc phải thi hành trong năm 2012 là 743 việc, trong đó số việc cũ chuyển sang là 351 việc, số việc thụ lý mới 392 việc, số việc đã thi hành xong trong năm 2012 là 417 việc.

Tổng số tiền phải thi hành trong năm 2012 là 68,864 tỷ đồng, số tiền đã thi hành xong là 32,786 tỷ đồng, số tiền còn phải thi hành là 36,076 tỷ đồng.

 


[1] Hiện nay, toàn bộ lực lượng DQTV toàn huyện là 978 đồng chí, đạt tỷ lệ 1,60% so với dân số toàn huyện, đạt 100% so với chỉ tiêu Bộ Chi huy Quân sự tỉnh giao.

[2] Trong năm 2012, đã phối hợp tổ chức thành công cuộc thi tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông trong cán bộ, công nhân, viên chức lao động huyện; tổ chức 11 buổi tuyên truyền về tìm hiểu luật giao thông đường bộ dưới hình thức sân khấu hóa tại 07/07 xã trên địa bàn huyện; phối hợp tổ chức 02 buổi tuyên truyền về Luật giao thông đường bộ và các Nghị định hướng dẫn liên quan tại các trường học trên địa bàn huyện với 1.820 giáo viên và học sinh tham gia. Tuần tra, kiểm soát phát hiện 4.701 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ; tạm giữ 2.107 phương tiện các loại; xử phạt vi phạm hành chính 4.345 trường hợp; tước giấy pháp lái xe 68 trường hợp, nộp ngân sách Nhà nước 1,403 tỷ đồng.

[3] Thực hiện điều động, luân chuyển cán bộ quản lý ngành Giáo dục và Đào tạo 03 trường hợp; công nhận hết thời gian tập sự 33 công chức, viên chức giáo viên; thuyên chuyển 08 giáo viên; tiếp nhận 01 giáo viên; bổ nhiệm và bổ nhiệm lại đối với 04 trường hợp, miễn nhiệm 01 trường hợp viên chức quản lý, kỷ luật buộc thôi việc 01 viên chức và nghỉ hưu chế độ 04 trường hợp; cư đào tạo lên Đại học 02 công chức và sau Đại học 01 công chức.

[4] Trong năm 2012, đã thực hiện nâng ngạch, chuyển ngạch lương cho 08 công chức viên chức; nâng lương thường xuyên cho 399 trường hợp cán bộ, công chức, viên chức; nâng lương trước thời hạn cho 19 trường hợp, giải quyết nghỉ hưu 02 trường hợp giáo viên. Đối với cán bộ, công chức cấp xã: chuyển xếp lương, nâng ngạch đối với 14 trường hợp; hợp đồng lao động hưởng lương từ ngân sách Nhà nước 02 công chức; công nhận hết thời gian tập sự 03 trường hợp và giải quyết chế độ hưu 01 cán bộ chuyên trách.

[5] Hiện nay, trên địa bàn huyện Krông Búk có 04 Tôn giáo chính với 12.070 tín đồ, trong đó: Phật giáo 3.664 phật tử, Công giáo 3.600 giáo dân, Tin lành 4.696 tín đồ, Cao đài 105 tín đồ và Đạo khác 05 tín đồ.

[6] Trong đó gồm: 02 cuộc tại các cơ quan: Phòng Văn hóa – Thông tin, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện; 02 cuộc tại UBND xã Chứ Kbô, xã Cư Pơng; 01 cuộc tại Huyện đoàn và 09 cuộc tại các trường học trực thuộc trên địa bàn huyện.

[7] Tổ chức thành công Hội thi “Hộ tịch viên giỏi” trên địa bàn huyện và tham gia Hội thi cấp tỉnh, đồng thời phối hợp tổ chức thành công cuộc thi “tìm hiểu Luật viên chức" cho cán bộ, giáo viên các trường học trên địa bàn huyện đã thu hút đông đảo cán bộ, công nhân viên chức tham dự; tổ chức 02 Hội nghị tập huấn, quán triệt Luật Phổ biến giáo dục Pháp luật và kỹ năng nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến giáo dục Pháp luật năm 2012 cho đội ngũ làm công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục Pháp luật với 300 người tham gia; 02 đợt sinh hoạt ngày Pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện. Cấp bổ sung 100 cuốn sách/10 tủ sách phục vụ công tác tuyên truyền.

[8] Trong năm 2012, đã cấp lại bản chính giấy khai sinh cho 222 trường hợp; cải chính hộ tịch 29 trường hợp; chứng thực 1.251 trường hợp.

Additional information