Bài viết

Bồi dưỡng chính trị hè năm 2019 cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Búk

 

Thực hiện Kế hoạch số 41/SGDĐT-TCCB, ngày 26/6/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk về Kế hoạch triển khai bồi dưỡng chính trị nghiệp vụ hè 2019; Hướng dẫn số 57-HD/TG, ngày 28/6/2019 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy Krông Búk về việc bồi dưỡng chính trị hè năm 2019 cho đội ngũ giáo viên và sinh hoạt đầu khóa cho học sinh, sinh viên.

Ông Hoàng Kiên Cường, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

báo cáo tại lớp học A1

Sáng ngày 01/8/2019 lớp học thứ nhất của đợt bồi dưỡng chính trị hè năm 2019 cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục và Đào tạo huyện đã được triển khai học tập tại Hội trường HĐND-UBND huyện với thời gian học tập là từ ngày 01/8/2019 đến ngày 14/8/2019. Tham gia đợt học Bồi dưỡng chính trị lần này với 1.169 cán bộquản lý, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục và Đào tạo huyệnđược chia thành 8 lớp với mục đích bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục trong hệ thống quốc dân nắm vững nội dung cơ bản, những quan điểm của Đảng trong các Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định, những vấn đề mới cần quan tâm trong đời sống Chính trị - Kinh tế - Xã hội của đất nước, của tỉnh và của huyện, các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ hàng năm theo kế hoạch, nhiệm vụ của năm học 2019-2020, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, trên cơ sở đó vận dụng sáng tạo, phù hợp với công tác giảng dạy và nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và mức độ đáp ứng của giáo viên với yêu cầu phát triển giáo dục và chuẩn nghề nghiệp giáo viên.

Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên lớp học A1

 

Qua đợt bồi dưỡng này đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục và Đào tạo huyện đãnắm được thông tin những nội dung cơ bản trong một số Nghị quyết, Chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII của Đảng, cụ thể: Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”;  Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về “quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, Đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Bộ Chính trị về “tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử của Đảng”; Tình hình thời sự quốc tế, trong nước, của tỉnh và của huyện nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2019; Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh năm 2019 “xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và những vấn đề kinh tế - xã hội ở địa phương và chương trình, kế hoạch hành động của đảng bộ địa phương.

Tin và ảnh: Lê Huỳnh Sang

Hội nghị sơ kết công tác Thuế 7 tháng đầu và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 5 tháng cuối năm 2019

Ngày 08/8/2019, UBND huyện Krông Búk tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Thuế 7 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 5 tháng cuối năm 2019, Hội nghị do ông Lê Ngọc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo đôn đốc thu thuế chủ trì. Tham dự Hội nghị đó đại diện lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk, đại diện Thường trực HĐND huyện, đại diện lãnh đạo các phòng ban, đơn vị, thành viên Ban chỉ đạo đôn đốc thu thuế và Lãnh đạo UBND các xã.

Các đồng chí tham dự Hội nghị

 

Trong 7 tháng đầu năm 2019, công tác thu thu thuế, phí trên địa bàn huyện đạt kết quả thấp. Thu thuế, phí trong 7 tháng đầu năm được 20,664 tỷ đồng đạt 55,85% kế hoạch tỉnh (dự toán tỉnh giao 37,00 tỷ đồng), đạt 52,98% kế hoạch HĐND huyện (dự toán HĐND huyện giao 39,00 tỷ đồng). Tại Hội nghị các đại biểu tham dự đã thảo luận đánh giá kết quả đạt được trong công tác thu ngân sách 7 tháng đầu năm 2019, chỉ ra những tồn tại hạn chế đồng thời đề ra các giải pháp thực hiện tốt công tác thu ngân sách những cuối năm.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, ông Lê Ngọc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo đôn đốc thu thuế: Trong 5 tháng cuối năm, Chi cục Thuế khu vực phối hợp với các phòng ban, đơn vị liên quan và UBND các xã triển khai đồng bộ các giải pháp từ công tác tuyên truyền vận động, công tác quản lý, tổ chức thu thuế hộ kinh doanh cá thể; Công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế đối với doanh nghiệp nợ đọng kéo dài; công tác ủy nhiệm thu thuế qua Bưu điện. Quản lý chặt chẽ nghĩa vụ kê khai đối với người nộp thuế. Triển khai công tác chống thất thu ngân sách Nhà nước theo kế hoạch của Ban chỉ đạo huyện. Tăng cường kiểm tra, điều tra tình hình sản xuất kinh doanh của hộ kinh doanh cá thể, bằng mọi biện pháp Chi cục Thuế khu vực phải phấn đấu thu đạt kế hoạch HĐND huyện giao nhằm hoàn thành kế hoạch thu thuế năm 2019.

Tin/ảnh: Anh Tuấn

Hội nghị giao ban thường kỳ tháng 7 năm 2019

Ngày 06/8/2019, UBND huyện Krông Búk đã tổ chức Hội nghị thường kỳ tháng 7, triển khai phương hướng, nhiệm vụ tháng 8 năm 2019. Hội nghị do ông Vũ Văn Mỹ –Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì. Tham dự Hội nghị có ông Hoàng Sỹ Hùng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đại diện Thường trực HĐND huyện, các Phó Chủ tịch  UBND huyện; Ban Thường trực Uỷ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện cùng đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành và đại diện lãnh đạo UBND các xã.

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong tháng 7/2019, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh trên địa bàn huyện tương đối ổn định. Sản xuất nông, lâm nghiệp triển khai đảm bảo theo kế hoạch đã đề ra, công tác cấp GCNQSD đất được tăng cường, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai được thực hiện đúng theo quy định; công tác giải phóng mặt bằng được quan tâm chỉ đạo; giáo dục, y tế, an sinh xã hội triển khai thực hiện kịp thời; an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tổng thu ngân sách Nhà nước lũy kế từ đầu năm đến ngày 02/8/2019 là 26,666 tỷ đồng, đạt 40,87% kế hoạch tỉnh (dự toán tỉnh giao 65,250 tỷ đồng), đạt 35,91% kế hoạch HĐND huyện (dự toán HĐND huyện giao 74,250 tỷ đồng).

Các đại biểu tham dự Hội nghị

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần tập trung chỉ đạo quyết liệt trong thời gian tới như: Công tác quản lý đất đai và tài nguyên môi trường, công tác quản lý trật tự xây dựng còn xảy ra nhiều chưa được xử lý dứt điểm nhất là dọc Quốc lộ 14 đoạn tránh Tây thị xã Buôn Hồ; tình hình an ninh xã hội còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp; tình hình vi phạm Luật Giao thông đường bộ, các tệ nạn xã hội còn xảy ra nhiều; công tác thu ngân sách còn chậm; công tác tham mưu văn bản của một số phòng, đơn vị, UBND xã còn chậm tiến độ.

Ông Vũ Văn Mỹ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện kết luận chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục tăng cường các biện pháp thu ngân sách, đẩy nhanh các hoạt động trên từng lĩnh vực, giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện, kiểm tra xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật, phấn đấu năm 2019 hoàn thành chỉ tiêu phát triển Kinh tế - Xã hội, đảm bảo Quốc phòng – An ninh.

Tin/ảnh: Anh Tuấn

Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Sáng ngày 07/8/2019, Ban An toàn giao thông huyện tổ chức Hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ6 tháng cuốinăm 2019.Hội nghị do ông Vũ Văn Mỹ – Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban An toàn giao thông huyện chủ trì.Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Chi cục Quản lý đường bộ III.5, lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, các thành viên Ban An toàn giao thông huyện và lãnh đạo UBND, công an của 07 xã trên địa bàn huyện.

Toàn cảnh hội nghị

 

Theo Báo cáo của Ban An toàn giao thông huyện, trong 6 tháng đầu năm 2019 toàn huyện xảy ra xảy ra 06 vụ tai nạn giao thông, làm chết 05 người, bị thương 02 người, hư hỏng 11 phương tiện các loại, thiệt hại tài sản khoảng 50 triệu đồng, trong đó có 02 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, 01 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng (So sánh với cùng kỳ năm 2018 thì số vụ tai nạn giao thông không tăng, không giảm; không tăng, không giảm về số người chết; số người bị thương giảm 01 người). Nguyên nhân tai nạn giao thông chủ yếu do các lỗi như đi sai phần đường, không chú ý quan sát, tránh vượt sai quy định, quá nồng độ cồn…

Tại Hội nghị các đồng chí đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích tình hình an toàn giao thông trên địa bàn huyện trong 6 tháng đầu năm, trên cơ sở đó đề ra các giải pháp để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong 6 tháng cuối năm 2019, đồng thời kiến nghị các cơ quan chức năng tiếp tục khắc phục các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, hoàn thiện hệ thống biển báo, đèn tín hiệu, đầu tư nâng cấp, sửa chữa hệ thống đường giao thông nông thôn.

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Vũ Văn Mỹ – Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban An toàn giao thông huyện đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm. Về nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2019, đồng chí yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, địa phương và Ban An toàn giao thông các xã thực hiện quyết liệt Kế hoạch đã đề ra từ đầu năm với mục tiêu phấn đấu giảm từ 5 đến 10% tai nạn giao thông ở cả 3 tiêu chí số vụ, số người chết, số người bị thương. Đồng thời, tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông vào dịp lễ trong năm; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị, đoàn thể trong công tác giữ gìn trật tự an toàn giao thông; thường xuyên rà soát, khắc phục kịp thời các điểm đen, vị trí mất an toàn giao thông; đặt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông nhằm nâng cao ý thức tự giác của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trong các tầng lớp nhân dân. Nhất là đẩy mạnh công tác thanh tra, tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Tin và ảnh: Anh Tuấn

 

Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 7

Nguồn vnexpress.net - Lương tăng; vé máy bay trong nước tối đa 3,75 triệu đồng... là những chính sách có hiệu lực từ 1/7.

Lương cơ sở tăng 100.000 đồng mỗi tháng

Từ 1/7, những người hưởng lương từ ngân sách nhà nước sẽ được tăng lương cơ sở 100.000 đồng mỗi tháng. Ảnh: Xuân Hoa

Từ 1/7, những người hưởng lương từ ngân sách nhà nước sẽ được tăng lương cơ sở 100.000 đồng mỗi tháng. Ảnh: Xuân Hoa

Nghị định 38 của Chính phủ có hiệu lực từ 1/7 quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, mức lương sẽ tăng lên 1,49 triệu đồng mỗi tháng (tăng thêm 100.000 đồng, tương đương gần 7,2%).

Với mức lương cơ sở mới, công chức trình độ đại học mới đi làm (hưởng lương bậc 1 với hệ số 2,34) sẽ được tăng từ mức hiện tại là 3.252.600 đồng lên 3.486.600 đồng (tăng 234.000 đồng).

Mức lương này được dùng để: Tính lương trong bảng lương, mức phụ cấp và các chế độ cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang; tính mức phí sinh hoạt, phí hoạt động; tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở như trợ cấp, phụ cấp...

Lương đại tướng tăng một triệu đồng

Cũng có hiệu lực từ 1/7, Thông tư 79/2019 của Bộ Quốc phòng quy định mức lương được tính bằng lương cơ sở 1,49 triệu đồng nhân hệ số lương hiện hưởng. Mức phụ cấp quân hàm hạ sĩ quan, binh sĩ và học viên cơ yếu tính bằng mức lương cơ sở nhân hệ số phụ cấp quân hàm hiện hưởng.

Với cách tính này, lương đại tướng sẽ là gần 15,5 triệu đồng mỗi tháng (tăng một triệu đồng so với lương hiện nay 14,5 triệu đồng). Lãnh đạo Bộ Quốc phòng đương nhiệm có hai đại tướng gồm Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch và Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Lương Cường.

Người có quân hàm thượng tướng sẽ nhận lương 14,6 triệu đồng (mức hiện nay là 13,6 triệu đồng); trung tướng và cấp hàm cơ yếu bậc 10 nhận lương 13,7 triệu đồng; thiếu tướng và cấp hàm cơ yếu bậc 9 là 12,8 triệu đồng...

Giá vé máy bay trong nước hạng phổ thông không quá 3,75 triệu đồng

Có hiệu lực từ 1/7, Thông tư 17/2019 của Bộ Giao thông Vận tải quy định khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa.

 Cụ thể, giá vé hạng phổ thông cơ bản cho một chiều đi như sau: Đường bay có khoảng cách dưới 500 km thuộc nhóm đường bay phát triển kinh tế xã hội là 1,6 triệu đồng, nhóm đường bay khác là 1,7 triệu đồng.

Đường bay 500-850 km giá tối đa 2,2 triệu đồng; 850-1.000 km giá tối đa 2,790 triệu đồng; 1.000- 1.280 km giá tối đa 3,2 triệu đồng; từ 1.280 km trở lên giá tối đa 3,75 triệu đồng.

Mức vé tối đa quy định trên đã bao gồm toàn bộ chi phí hành khách phải trả cho một vé máy bay, trừ các khoản thu sau: Thuế giá trị gia tăng; các khoản thu hộ doanh nghiệp cung ứng dịch vụ nhà ga hành khách và dịch vụ đảm bảo an ninh; khoản giá dịch vụ đối với các hạng mục tăng thêm...

Dùng điện lưới đánh bắt cá bị phạt đến 50 triệu đồng

Nghị định 42/2019 của Chính phủ có hiệu lực từ 5/7 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản nêu rõ các mức phạt đối với hành vi sử dụng điện để khai thác thủy sản trái phép. Cụ thể, dùng công cụ kích điện để khai thác thủy sản, đối với trường hợp không sử dụng tàu cá sẽ bị phạt 3-5 triệu đồng.

Dùng kích điện hoặc dùng trực tiếp dòng điện từ máy phát điện trên tàu cá để khai thác thủy sản: Phạt 15-20 triệu đồng nếu tàu cá dưới 12 m; phạt 20-30 triệu đồng nếu tàu cá 12-15 m và 30-40 triệu đồng nếu tàu cá từ 15 m trở lên.

Dùng điện lưới để khai thác thủy sản mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự: Phạt 40-50 triệu đồng.

Trường hợp ngư dân dùng chất cấm, hóa chất cấm, chất độc, hóa chất khác để khai thác thủy sản mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự cũng sẽ bị phạt tiền 50-70 triệu đồng...

Sĩ quan công an là giáo sư được kéo dài thời gian làm việc tới 70 tuổi

Nghị định 49/2019 có hiệu lực từ ngày 25/7 quy định tuổi phục vụ trong công an nhân dân với nam là 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi.

Riêng sĩ quan là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia cao cấp có thể được kéo dài hạn tuổi phục vụ để giảng dạy, nghiên cứu khoa học, công nghệ ở cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu trong công an nhân dân, tuy nhiên không giữ chức vụ lãnh đạo, chỉ huy.

Tuổi phục vụ trong công an nhân dân với nam là 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi. Ảnh: Giang Huy

Tuổi phục vụ trong công an nhân dân với nam là 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi. Ảnh: Giang Huy

Mỗi lần "kéo dài" tuổi phục vụ không quá hai năm song tổng thời gian không quá 10 năm với giáo sư; không quá 7 năm với phó giáo sư; không quá 5 năm với tiến sĩ, chuyên gia cao cấp.

Các sĩ quan được kéo dài hạn tuổi phục vụ khi có đủ các điều kiện sau: được đơn vị trực tiếp sử dụng, sĩ quan có nhu cầu và còn thiếu biên chế so với ấn định; có sức khỏe, phẩm chất, năng lực chuyên môn nghiệp vụ và tự nguyện tiếp tục làm việc theo yêu cầu.

Trong thời gian kéo dài tuổi phục vụ, người thuộc diện trên có quyền đề nghị nghỉ làm việc để hưởng chế độ nghỉ hưu theo quy định của pháp luật.

Bá Đô

Additional information