Bài viết

Hội nghị Tổng kết đánh giá kết quả công tác cải cách hành chính năm 2019

Ngày 26/11/2019, UBND huyện Krông Búk tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Cải cách hành chính năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Hội nghị do đồng chí Vũ Văn Mỹ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách hành chính huyện Chủ trì, tham dự Hội nghị có đại diện Thường trực HĐND huyện, Thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính huyện, Lãnh đạo các phòng, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã.

 

Đồng chí Vũ Văn Mỹ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách hành chính huyện phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Trong năm 2019. UBND huyện Krông Búk tập trung tuyên truyền đẩy mạnh tăng cường vai trò, trách nhiệm và quyết tâm của người đứng đầu các phòng, đơn vị trong việc tổ chức triển khai thực hiện CCHC. Xác định CCHC là nhiệm vụ xuyên suốt để đưa vào kế hoạch theo dõi, kiểm tra, đánh giá, xếp loại cuối năm của các phòng, đơn vị. Các nhiệm vụ công tác cải cách hành chính đều được thực hiện một cách đầy đủ, kịp thời, có hiệu quả. Việc công khai thủ tục hành chính được chú trọng thực hiện qua nhiều hình thức, đảm bảo 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết đều được niêm yết công khai cũng như đăng tải đầy đủ trên trang thông tin điện tử của huyện. Công tác tuyên truyền luôn được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức phong phú. Thủ tục hành chính luôn được thực hiện đúng trình tự, đảm bảo thời gian, không có trường hợp để quá hạn hồ sơ. Chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với thái độ phục vụ của công chức luôn ở mức cao, không có phản ánh, kiến nghị liên quan đến thái độ phục vụ của cán bộ, công chức về giải quyết thủ tục hành chính.

Toàn cảnh Hội nghị 

Hội nghị đã tập trung đánh giá những kết quả đã đạt được, phân tích những tồn tại, hạn chế và bàn biện pháp khắc phục. Kết luận Hội nghị, đồng chí Vũ Văn Mỹ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách hành chính huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ công tác cải cách hành chính 2019 và xây dựng phương hướng, thực hiện nhiệm vụ năm 2020. Phát huy tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, người lao động, nhất là người đứng đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. Thực hiện tốt việc giải quyết thủ tục hành chính, tăng chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với thái độ phục vụ của cán bộ, công chức.

Tin/ảnh: Anh Tuấn

 

Additional information

porn videos free porn videos hd sex movies porntube free sex movies free porntube sex movies jojobet