Bài viết

Hội nghị giao ban thường kỳ tháng 7 năm 2019

Ngày 06/8/2019, UBND huyện Krông Búk đã tổ chức Hội nghị thường kỳ tháng 7, triển khai phương hướng, nhiệm vụ tháng 8 năm 2019. Hội nghị do ông Vũ Văn Mỹ –Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì. Tham dự Hội nghị có ông Hoàng Sỹ Hùng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đại diện Thường trực HĐND huyện, các Phó Chủ tịch  UBND huyện; Ban Thường trực Uỷ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện cùng đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành và đại diện lãnh đạo UBND các xã.

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong tháng 7/2019, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh trên địa bàn huyện tương đối ổn định. Sản xuất nông, lâm nghiệp triển khai đảm bảo theo kế hoạch đã đề ra, công tác cấp GCNQSD đất được tăng cường, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai được thực hiện đúng theo quy định; công tác giải phóng mặt bằng được quan tâm chỉ đạo; giáo dục, y tế, an sinh xã hội triển khai thực hiện kịp thời; an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tổng thu ngân sách Nhà nước lũy kế từ đầu năm đến ngày 02/8/2019 là 26,666 tỷ đồng, đạt 40,87% kế hoạch tỉnh (dự toán tỉnh giao 65,250 tỷ đồng), đạt 35,91% kế hoạch HĐND huyện (dự toán HĐND huyện giao 74,250 tỷ đồng).

Các đại biểu tham dự Hội nghị

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần tập trung chỉ đạo quyết liệt trong thời gian tới như: Công tác quản lý đất đai và tài nguyên môi trường, công tác quản lý trật tự xây dựng còn xảy ra nhiều chưa được xử lý dứt điểm nhất là dọc Quốc lộ 14 đoạn tránh Tây thị xã Buôn Hồ; tình hình an ninh xã hội còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp; tình hình vi phạm Luật Giao thông đường bộ, các tệ nạn xã hội còn xảy ra nhiều; công tác thu ngân sách còn chậm; công tác tham mưu văn bản của một số phòng, đơn vị, UBND xã còn chậm tiến độ.

Ông Vũ Văn Mỹ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện kết luận chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục tăng cường các biện pháp thu ngân sách, đẩy nhanh các hoạt động trên từng lĩnh vực, giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện, kiểm tra xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật, phấn đấu năm 2019 hoàn thành chỉ tiêu phát triển Kinh tế - Xã hội, đảm bảo Quốc phòng – An ninh.

Tin/ảnh: Anh Tuấn

Additional information