Bài viết

Hội nghị công bố tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính qua bưu chính công ích.

Nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách TTHC gắn kết chặt chẽ với việc kiện toàn tổ chức, giảm đầu mối, bỏ cấp trung gian, tinh giản biên chế, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, phục vụ nhân dân, sáng ngày 11/6/2019, UBND huyện Krông Búk phối hợp cùng Bưu điện tỉnh tổ chức Hội nghị công bố, triển khai tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính qua bưu chính công ích trên địa bàn huyện.

Tham dự buổi lễ có bà Đoàn Thuỵ Phương Tuyết Hoa – Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh; đồng chí Vũ Văn Mỹ - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện, đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị và lãnh đạo, cán bộ công chức phụ trách Bộ phận Một cửa tại UBND các xã trên địa bàn.

Đồng chí Vũ Văn Mỹ - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

 

 

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Vũ Văn Mỹ - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, cán bộ công chức cần quan tâm xác định rõ tư tưởng, trách nhiệm của công chức hành chính là “phục vụ” đối với tổ chức và hộ gia đình, các nhân khi thực hiện các thủ tục liên quan đến hành chính. Tăng cường công tác kiểm tra đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính tiếp tục  theo dõi, đôn đốc kiểm tra  tập trung cải cách hành chính thiết thực hiệu quả hơn góp phần hỗ trợ thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, phục vụ người dân và doanh nghiệp, quyết tâm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Tạo điều kiện thuận lợi hơn cho tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính; giúp tiết kiệm thời gian, chi phí và công sức thông qua việc sử dụng dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

 

Việc triển khai tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính qua bưu chính công ích trên địa bàn là giải pháp quan trọng, hiệu quả để đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) của các cơ quan Nhà nước, tăng cường tính liên thông trong giải quyết TTHC, bảo đảm thủ tục được giải quyết nhanh, công khai, minh bạch, không có khâu trung gian, rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định, giảm chi phí thực hiện TTHC, góp phần cải thiện chất lượng công vụ, xây dựng chính quyền đồng hành, phục vụ, hướng tới sự hài lòng của doanh nghiệp và người dân, thu hút đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện. 

Hoàng Vỹ

Additional information