Bài viết

Huyện Krông Búk: 100% hồ sơ được giải quyết đúng hạn

Nguồn baodaklak.vn- UBND huyện Krông Búk cho biết, từ đầu năm đến nay, toàn huyện đã tiếp nhận hơn 14.000 hồ sơ thủ tục hành chính, 100% hồ sơ tiếp nhận được giải quyết đúng hạn.
 
Cụ thể: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện đã tiếp nhận 1.095 hồ sơ, UBND các xã tiếp nhận 12.926 hồ sơ. 
 
tt
Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại xã Pơng Drang
 
Các địa phương có số lượng hồ sơ tiếp nhận nhiều trong 6 tháng đầu năm như: UBND xã Cư Pơng có 4.322 hồ sơ; UBND xã Cư Né 2.972 hồ sơ; UBND xã Ea Ngai 1.612 hồ sơ… Lượng hồ sơ chủ yếu tập trung ở các lĩnh vực tư pháp – hộ tịch, chính sách xã hội, kinh tế - hạ tầng…
 
Như Quỳnh

Additional information