Bài viết

Bế giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khoá I năm 2019.

Chiều ngày 04/4/2019, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện đã tổ chức Lễ bế giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khoá I năm 2019. Đến dự buổi lễ có Đ/c Ayun H’Hương – Phó Bí Thư Huyện ủy, Đ/c Hoàng Kiên Cường - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện; các đồng chí Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc.

Lớp học lần này có 63 đồng chí đảng viên mới đang sinh hoạt và làm việc ở các Đảng ủy xã, các Chi bộ, Đảng bộ cơ quan trực thuộc Huyện ủy. Sau 06 ngày học tập, nghiên cứu các học viên đã được nghe giới thiệu khái quát những vấn đề về lý luận và thực tiễn, giúp cho mỗi đồng chí nhận thức một cách cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về Đảng Cộng sản, chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; nắm vững quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; kiên định, trung thành với mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.

Phát biểu bế giảng, Đ/c Ayun H’Hương – Phó Bí Thư Huyện ủy đánh giá cao tinh thần, thái độ học tập nghiêm túc của các học viên; đồng chí đề nghị từng đồng chí đảng viên mới phải tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần tự học tập, tự nghiên cứu, không ngừng nâng cao trình độ về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và trở thành lực lượng nòng cốt xây dựng tổ chức đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị ngày càng trong sạch, vững mạnh; đồng thời thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy tính tiên phong, gương mẫu; tích cực rèn đức, luyện tài, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ; nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất trên các lĩnh vực công tác, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao ở cơ quan, đơn vị.

Đ/c Hoàng Kiên Cường – Trưởng ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện trao giấy chứng nhận cho các học viên

 

Kết thúc khóa học, có 23 học viên đạt loại giỏi, 33 đạt loại khá, 07 đạt loại Trung bình và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình.

Hoàng Vỹ

Additional information