Bài viết

Tập huấn kiểm định chất lượng giáo dục phổ thông năm học 2018 - 2019

Trong 2 ngày 22, 23-01/2019, Phòng Giáo dục và Đào tạo Krông Búk đã tổ chức lớp tập huấn kiểm định chất lượng giáo dục phổ thông năm học 2018 – 2019. Tham dự có 121 học viên là lãnh đạo, chuyên viên Phòng GDĐT, hiệu trưởng, giáo viên trong hội đồng tự đánh giá của các trường Tiểu học, THCS, Phổ thông dân tộc Nội trú, Bán trú trên địa bàn huyện.

Ông Phạm Thành Ngọc, Phó Trưởng Phòng GD&ĐT phát biểu khai mạc

 

Tham gia tập huấn, các học viên được triển khai các Thông tư 17/2018/TT-BGD&ĐT về việc ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường chuẩn Quốc gia đối với trường Tiểu học; Thông tư số 18/2018/TT-BGD&ĐT về việc ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường chuẩn Quốc gia đối với trường THCS và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Tại buổi khai mạc, Ông Phạm Thành Ngọc, Phó Trưởng Phòng GD&ĐT nhấn mạnh: “Bộ GDĐT chủ trương tích hợp hoạt động công nhận trường đạt chuẩn quốc gia với kiểm định chất lượng giáo dục đối với giáo dục phổ thông. Việc tích hợp 02 hoạt động này nhằm đảm bảo nguyên tắc: Tích hợp không phải là bỏ hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục hoặc bỏ hoạt động xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mà vẫn đảm bảo mục tiêu cụ thể của 02 hoạt động; xây dựng bộ tiêu chuẩn và quy trình đánh giá theo hướng dung hoà được 02 cách tiếp cận; đảm bảo được tính tự nguyện và bắt buộc; hạn chế được bệnh thành tích trong việc đánh giá nhà trường”. Đồng thời yêu cầu Ban tổ chức điều hành lớp tập huấn thật khoa học, thành viên trong các đoàn tập trung cao độ, nghiêm túc lĩnh hội và tiếp thu các nội dung được triển khai tại lớp để nắm chắc quy trình và kỹ thuật tự đánh giá, đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông và công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia.

Các học viên tham gia lớp tập huấn

 

Trong 02 ngày, các báo cáo viên tập trung vào các nội dung của kiểm định chất lượng giáo dục như: khái quát về đổi mới quản lý chất lượng giáo dục, những vấn đề kỹ thuật và nghiệp vụ tự đánh giá cơ sở giáo dục phổ thông. Hướng dẫn học viên thực hành các kỹ thuật: Xác định nội hàm; phân tích tiêu chí, tìm minh chứng; Thu thập, xử lý, phân tích, sử dụng và lưu trữ minh chứng; Viết phiếu đánh giá tiêu chí (tự đánh giá); Xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng; Viết báo cáo tự đánh giá.

Tổng kết đợt tập huấn, Phòng GDĐT Krông Búk đã yêu cầu các đơn vị phải hoàn thành việc tổ chức tập huấn lại cho cán bộ, giáo viên tại đơn vị để triển khai, thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục ngay trong tháng 02/2019. Đồng thời, lập kế hoạch thực hiện các hoạt động đánh giá ngoài và công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia đúng quy định.

Tin/ảnh: Lê Huỳnh Sang

Additional information

porn videos free porn videos hd sex movies porntube free sex movies free porntube sex movies jojobet