Bài viết

Sơ kết 02 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Sáng 22/01/2019, Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện Krông Búk tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Dự Hội nghị có ông Lê Ngọc Hà - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào và thành viên Ban Chỉ đạo trong toàn huyện.

Theo Báo cáo đánh giá giai đoạn 2017-2018, Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đã có tác động tích cực đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, cùng với việc triển khai phong trào và các cuộc vận động, nhiều chính sách an sinh xã hội thuộc nhiều lĩnh vực đã được các cấp, các ngành quan tâm triển khai đồng bộ. Đặc biệt, từ khi có Quy định 10 của Tỉnh ủy, Quyết định 29 của UBND tỉnh việc cưới, việc tang và lễ hội đã được chấp hành nghiêm túc, nhận được sự đồng thuận của cán bộ, nhân dân trong toàn huyện.

Ông Lê Ngọc Hà - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu tại hội nghị

 

Đối với phong trào xây dựng gia đình văn hóa, 100% thôn, buôn đã tổ chức cho nhân dân đăng ký xây dựng “Gia đình văn hóa”. Toàn huyện năm 2017 có 11.100/14.944 gia đình đạt chuẩn văn hóa, đạt tỷ lệ 74,3 %, năm 2018 có 12.095/15.435 gia đình đạt chuẩn văn hóa, đạt tỷ lệ 78,4 %. Toàn huyện năm 2017 có 70/106 thôn, buôn đạt chuẩn văn hóa, đạt tỷ lệ 66%, năm 2018 có 78/106 thôn, buôn đạt chuẩn văn hóa, đạt tỷ lệ 73,6%.

Trong năm 2017 có 56/63 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, cuối năm bình xét cho 5 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký đạt chuẩn văn hóa 2 năm đầu (2016-2017), 42 cơ quan, đơn vị đăng ký  đạt chuẩn văn hóa năm 2017 bảo lưu kết quả cho giai đoạn 5 năm (2017-2021) và 9 cơ quan, đơn vị đăng ký đạt cơ quan, đơn vị văn hóa trong năm đầu 2017.

Trong năm 2018 có 60/60 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, cuối năm bình xét cho 9 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa 2 năm đầu (2017-2018); 3 cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa năm 2018, bảo lưu kết quả cho giai đoạn 2 năm công nhận lần đầu (2018-2019);  40 cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa năm thứ 2 giai đoạn (2017-2021) để đề nghị tỉnh công nhận và 6 cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa năm thứ nhất giai đoạn (2018-2022) để đề nghị tỉnh công nhận....Bên cạnh đó, các cơ sở Hội, đoàn thể đã cùng chung tay thực hiện các phong trào xây dựng đời sống văn hóa dưới nhiều hình thức, góp phần nhân rộng gương người tốt, việc tốt, mô hình hiệu quả lan tỏa trong cộng đồng dân cư, tạo sức mạnh đoàn kết triển khai Phong trào.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Lê Ngọc Hà - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào đánh giá cao sự nỗ lực của các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai Phong trào đến với toàn dân, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Để Phong trào phát huy hiệu quả, đề nghị các cơ quan, ban, ngành và toàn thể nhân dân trong huyện luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, huy động mọi tiềm năng, nguồn lực từ mỗi gia đình, thôn, buôn góp phần phát triển kinh tế, giữ vững an ninh nông thôn, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, xây dựng cuộc sống ấm no,  hạnh phúc vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Ông Lê Ngọc Hà - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BCĐ trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

 

Hội nghị đã trao giấy khen cho 12 tập thể và 8 cá nhân tiêu biểu; công nhận 8 cơ quan, đơn vị đạt văn hóa 2 năm 2017-2018; công nhận 9 thôn văn hóa lần đầu và 29 thôn văn hóa 3 năm liền.

Tin/ảnh Hoàng Vỹ

Additional information

porn videos free porn videos hd sex movies porntube free sex movies free porntube sex movies jojobet