Bài viết

Lan tỏa phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở Krông Búk

Nguồn baodaklak.vn- Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền, đoàn thể các cấp, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) trên địa bàn huyện Krông Búk đã trở thành cuộc vận động có sức lan tỏa sâu rộng, thu hút đông đảo người dân tham gia.

Xác định phong trào TDĐKXDĐSVH có tác động tích cực đến nhiều mặt của đời sống xã hội, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã Chư Kbô đã tập trung chỉ đạo và cùng nhân dân tích cực chung tay xây dựng nếp sống văn hóa khu dân cư. Đến nay, toàn xã có 19/21 thôn, buôn giữ vững danh hiệu thôn văn hóa, 2.417/2.829 gia đình văn hóa. Đáng mừng hơn là tình trạng mất an ninh trật tự trên địa bàn xã đã được khắc phục, việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang cũng dần đi vào nền nếp, tổ chức đơn giản, bảo đảm trang trọng, tiết kiệm.

Theo ông Nguyễn Viết Mùi, Phó Chủ tịch UBND xã, để có được kết quả trên, địa phương đã bám sát các tiêu chí, nội dung của phong trào để tuyên truyền, vận động người dân thông qua nhiều hình thức như: tuyên truyền lưu động, treo băng rôn, khẩu hiệu, tổ chức các hoạt động phong trào văn hóa văn nghệ, xây dựng các mô hình tiêu biểu...

Thanh niên huyện Krông Búk chung tay làm sân bóng chuyền.
Thanh niên huyện Krông Búk chung tay làm sân bóng chuyền.
 
“Những kết quả đạt được từ phong trào TDĐKXDĐSVH không chỉ đánh dấu sự chuyển biến tích cực về ý thức cộng đồng mà còn khơi dậy truyền thống đoàn kết, tạo động lực cho người dân thi đua lao động sản xuất, đấu tranh bài trừ các tệ nạn xã hội”.
 
Ông Lê Hữu Phước, Phó Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Krông Búk

Trước đây, buôn Ea Kring (xã Ea Sin) được xem là địa bàn khó khăn nhất của huyện thì giờ đây, nhờ phong trào TDĐKXDĐSVH diện mạo của buôn đã có sự “thay da đổi thịt”. Ông Kiều Xuân Hương, Trưởng buôn Ea Kring cho rằng, một trong những chuyển biến rõ nét nhất của phong trào là đời sống của người dân được nâng lên về mọi mặt, các tập tục lạc hậu dần được xóa bỏ. Nhiều gia đình đã xây dựng được nhà cửa kiên cố, khi ốm đau đều đến Trạm Y tế xã khám chữa bệnh, 70% số hộ trong buôn có phương tiện, máy móc cơ giới phục vụ sản xuất, sinh hoạt. Cùng với đó, ý thức của người dân về giữ gìn vệ sinh môi trường từng bước được nâng lên với các hoạt động thiết thực như: thường xuyên dọn dẹp vệ sinh, khơi thông cống rãnh, phát quang bụi rậm, xử lý vệ sinh chuồng trại chăn nuôi...

Không chỉ ở xã Chư Kbô hay Ea Sin mà các địa phương khác trên địa bàn huyện như Cư Né, Ea Ngai, Pơng Đrang..., công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất, góp tiền và ngày công để xây dựng đường giao thông nông thôn, điện thắp sáng, nước sạch, gây quỹ khuyến học cũng được triển khai rộng khắp, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong đông đảo cán bộ cũng như quần chúng nhân dân. Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, năm 2018, toàn huyện có 84/106 thôn, buôn có nhà văn hóa, 12.095/15.435 hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa, 70/106 thôn, buôn đạt chuẩn văn hóa, 40/60 cơ quan, đơn vị, trường học đạt danh hiệu văn hóa năm thứ 2 (giai đoạn 2017 – 2021). Ngoài ra, huyện còn thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao vào các dịp lễ, Tết, góp phần giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của địa phương.

Các nghệ nhân buôn Drăh (xã Cư Né, huyện Krông Búk) biểu diễn chiêng tre.
Các nghệ nhân buôn Drăh (xã Cư Né, huyện Krông Búk) biểu diễn chiêng tre.

Theo ông Lê Hữu Phước, Phó Trưởng Phòng Văn hóa – Thông tin huyện, để phong trào TDĐKXDĐSVH phát triển có chiều sâu, đồng bộ và thực sự trở thành phong trào rộng lớn, thời gian tới, huyện sẽ tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành, tổ chức đoàn thể trong các hoạt động phong trào, tiếp tục huy động các nguồn lực xã hội đầu tư cơ sở vật chất đối với từng khu dân cư, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên phát triển kinh tế. Huyện Krông Búk phấn đấu cuối năm 2019 có 85% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, 79% số hộ gia đình và 74,5% thôn, buôn đạt danh hiệu văn hóa.

Như Quỳnh

Additional information