Bài viết

Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở và cộng đồng thuộc Chương trình 135 năm 2018

Ngày 21/11, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với UBND huyện Krông Búk tổ chức Khai mạc lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở và cộng đồng thuộc Chương trình 135 năm 2018. Dự khai mạc có lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND huyện Krông Búk; phòng Dân tộc huyện và các học viên là cán bộ tại UBND các xã và các thôn, buôn trên địa bàn huyện.

Đồng chí Trần Trung Hưng - Tiến sỹ, Phó hiệu Trưởng trường Cao đẳng NN và Phát triển Nông thôn Bắc Bộ truyền đạt nội dung tại lớp tập huấn

 

Tham gia lớp tập huấn có 150 học viên là cán bộ cấp xã và các học viên tại các thôn, buôn trên địa bàn huyện. Trong thời gian 4 ngày từ ngày 21/11 đến ngày 24/11/2018, các học viên sẽ được nghiên cứu 2 chuyên đề: Cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016 – 2020; Chuyên đề phát triển cộng đồng và các phương pháp phát triển cộng đồng trong xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn xã, thôn thuộc Chương tình 135. Đối với đối tượng không hưởng lương sẽ nghiên cứu về Vai trò của người dân trong tham gia việc thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016 – 2020 và chuyên đề Nâng cao năng lực cho cộng đồng người dân xã, thôn 135 để phát triển.

Các học viên tham gia tập huấn

 

Qua lớp tập huấn sẽ trang bị, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn cho cán bộ cấp xã để có thể thực hiện phân cấp, giao quyền mạnh về cơ sở. Giúp cấp xã có đủ điều kiện, năng lực làm chủ các công trình, dự án, cũng như khả năng đánh giá, thẩm định hồ sơ và các nhiệm vụ chuyên môn liên quan. Tăng cường giám sát của cộng đồng và người dân. Qua đó, đáp ừng yêu cầu nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở và cộng đồng thuộc chương trình 135.

 

Tin Hoàng Vỹ

Additional information