Bài viết

Hội Nông dân huyện Krông Búk tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Ngày 2-3 tháng 7 năm 2018, Hội Nông dân huyện Krông Búk đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Tham dự Đại hội đại diện lãnh đạo Hôi nông dân tỉnh; ông Hoàng Sỹ Hùng – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị và UBND các xã trên địa bàn huyện.

Trong nhiệm kỳ qua, cùng với công tác tổ chức xây dựng Hội ngày càng trong sạch vững mạnh, các cấp Hội Nông dân huyện Krông Búk đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, hướng mạnh về cơ sở chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các phong trào và chương trình trọng tâm của Hội. Theo báo cáo tại đại hội, nhiệm kỳ 2012-2017, Hội Nông dân huyện Krông Búk đã kết nạp được 5.203 hội viên mới, đưa tổng số hội viên trên toàn huyện lên 9.616 hội viên, sinh hoạt tại 7 hội cơ sở, chiếm 84% tổng số hộ làm nông nghiệp.  

Các phong trào nông dân và hoạt động của Hội đã từng bước đi vào chiều sâu và đạt được nhiều thành tích. Hội đã tổ chức được trên 500 lớp tập huấn khoa học kỹ thuật và hội thảo cho 29.198 hội viên nông dân. Xây dựng được 9 mô hình liên kết hộ; đã bảo vệ và đang thực hiện Đề tài “Xây dựng mô hình trồng thử nghiệm cây Sa chi trên địa bàn huyện Krông Búk” với diện tích 1 ha, kinh phí gần 165 triệu đồng. Toàn huyện có 37.700 hộ nông dân đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi, qua bình xét đã có trên 20.000 hộ đạt danh hiệu Hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Thực hiện chương trình nhận ủy thác vay vốn với Ngân hàng Chính sách xã hội, Hội đang quản lý 70 tổ tiết kiệm và vay vốn, với tổng dư nợ trên 74 tỷ đồng, 2.869 hộ vay. Trong năm 2017, toàn huyện có 100% cơ sở Hội đạt loại vững mạnh và khá, Huyện hội hằng năm đều xếp loại vững mạnh và vững mạnh xuất sắc.

Nhiệm kỳ 2018-2023, Hội Nông dân huyện Krông Búk đề ra chỉ tiêu phấn đấu 100% cơ sở Hội hướng dẫn tổ chức nông dân xây dựng mô hình kinh tế tập thể, tổ chức có hiệu quả hoạt động dịch vụ tư vấn, hỗ trợ nông dân...

Ông Hoàng Sỹ Hùng – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện trao giấy khen cho tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động phong trào nhiệm kỳ 2012-2017

 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Krông Búk nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 19 thành viên; bà Cao Thị Thúy Nga được tín nhiệm tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Hội Nông dân huyện khóa mới; đồng thời bầu 8 đại biểu dự Đại hội Hội Nông dân tỉnh. 

Hoàng Vỹ

Additional information