Bài viết

Khai mạc huấn luyện Khối tự vệ Huyện uỷ và Khối tự vệ HĐND và UBND huyện năm 2018

Ngày 11/6, Uỷ ban Nhân dân huyện Krông Búk đã tổ chức khai mạc lớp huấn luyện cho 60 cán bộ, chiến sĩ Khối tự vệ Huyện uỷ và khối tự vệ HĐND và UBND huyện năm 2018.

Ông Vũ Văn Mỹ - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyệ phát biểu tại Hội nghị

 

Trong  thời gian huấn luyện, các chiến sĩ Khối tự vệ Huyện uỷ và khối tự vệ HĐND và UBND huyện sẽ được quán triệt các nội dung về âm mưu thủ đoạn chống phá cách mạng của các thế lực thù địch, Luật Dân quân tự vệ; Điều lệnh đội ngũ; kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK; công tác dân vận của lực lượng dân quân tự vệ và một số nội dung công tác khác.

Quang cảnh Hội nghị

 

Thông qua huấn luyện nhằm giúp các chiến sĩ dân quân tự vệ có nhận thức đúng đắn về nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; hiểu được nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương; thành thạo kỹ chiến thuật chiến đấu dân quân tự vệ. Trên cơ sở đó xây dựng phẩm chất đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, ý thức cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, tổ chức kỷ luật, tác phong chính quy, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ./.

Hoàng Vỹ

Additional information