Bài viết

Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017.

Sáng ngày 08/6/2018, UBND huyện Krông Búk tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017 và kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (1948-2018)

Dự hội nghị có ông Nguyễn Kính - Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Trưởng Ban Thi đua khen thưởng; ông Y Mơ Mlô – Phó Bí thư Huyện uỷ; TT. HĐND huyện; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các thành viên Hội đồng Thi đua Khen thưởng huyện; lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị và UBND các xã trên địa bàn huyện.

Ông Vũ Văn Mỹ - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại Hội nghị

 

Năm 2017, cán bộ và nhân dân huyện Krông Búk đã thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH). Tình hình KT-XH của huyện ổn định và phát triển. Tổng số tiêu chí nông thôn mới của huyện đạt 97/133 tiêu chí (bình quân đạt 13,85  tiêu chí/01 xã). Tổng thu ngân sách nhà nước từ đầu năm đến ngày 30/11/2017 là 48,696 tỷ đồng, đạt 106,79%dự toán tỉnh và đạt 51,48%, dự toán HĐND huyện giao. Phong trào xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai mạnh mẽ, hiệu quả. Đến nay, toàn huyện có 1/7 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ duy trì tốc độ tăng trưởng cao; giá trị xuất khẩu tăng mạnh. Văn hoá - xã hội có nhiều hoạt động sôi nổi. An sinh xã hội được đảm bảo, cải cách hành chính có chuyển biến tích cực. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống nhân dân được ổn định.

Các đại biểu tham dự hội nghị

 

Phát huy kết quả đạt được, UBNDhuyện Krông Búkđã phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2018 với chủ đề: "Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ tổ quốc". Trong đó xác định vận động cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH. Triển khai Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về tiếp tục đổi mới sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" phấn đấu hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu phát triển KT-XH, tạo đà thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Krông Búk lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

Tại hội nghị, UBND huyệnhuyện Krông Búk đã trao thưởng cho 22 tập thể, 103 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017.

Hoàng Vỹ

Additional information