Bài viết

Khai mạc kỳ thi tuyển công chức tỉnh Đắk Lắk năm 2017

Nguồn baodaklak.vn- Chiều 2-3, tại Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk, UBND tỉnh đã tổ chức Lễ khai mạc Kỳ thi tuyển công chức năm 2017. Dự Lễ khai mạc có Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Nguyễn Hải Ninh; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Y Biêr Niê và đại diện lãnh đạo các sở, ngành.
th
Các đại biểu tham dự Lễ khai mạc kỳ thi tuyển công chức tỉnh Đắk Lắk năm 2017.

Kỳ thi tuyển công chức tỉnh năm 2017 có hơn 1.000 thí sinh đủ điều kiện dự thi vào 114 chỉ tiêu công chức các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố của tỉnh; được phân thành 4 nhóm chuyên ngành gồm 92 chỉ tiêu chuyên ngành quản lý hành chính, 8 chỉ tiêu chuyên ngành kế toán - thủ quỹ, 10 chỉ tiêu chuyên ngành kiểm lâm và 4 chỉ tiêu chuyên ngành công nghệ thông tin, truyền thông.

Kỳ thi nhằm tuyển dụng, bổ sung và tạo nguồn đội ngũ công chức làm việc trong các cơ quan hành chính Nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện; lựa chọn những người có phẩm chất, đạo đức tốt, có trình độ, năng lực, thực sự đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo từng vị trí công  tác trong cơ quan hành chính Nhà nước.

th
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hải Ninh, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh phát biểu khai mạc kỳ thi

Phát biểu tại Lễ khai mạc, đồng chí Nguyễn Hải Ninh Chủ tịch Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh nhấn mạnh: Kỳ thi tuyển dụng công chức tỉnh năm 2017 được tổ chức công khai, minh bạch, công bằng với hình thức thi tuyển cạnh tranh nhằm tuyển chọn đội ngũ công chức có chất lượng tốt cho tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng yêu cầu các thành viên trong Hội đồng thi tuyển, Ban coi thi, Ban giám sát kỳ thi căn cứ nhiệm vụ được phân công chấp hành đầy đủ nội quy, quy chế thi tuyển công chức; tổ chức kỳ thi nghiêm túc, an toàn, khách quan, công bằng, dân chủ và đúng quy định.  Các thí sinh tham dự kỳ thi phải nghiêm túc chấp hành đúng các quy định của kỳ thi...

Kỳ thi diễn ra từ ngày 2 đến ngày 4-3-2018 với các môn thi: kiến thức chung; nghiệp vụ chuyên ngành; ngoại ngữ;  tin học.


Hồng Chuyên

Additional information