Bài viết

Đảng ủy Cơ quan Chính quyền tổ chức hội nghị kiểm điểm đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2017

Ngày 19/12, Đảng ủy Cơ quan Chính quyền tổ chức hội nghị kiểm điểm đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2017. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Chính quyền, nhiệm kỳ 2017-2020. Hội nghị nhằm kiểm điểm, đánh giá đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2017 theo Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW, ngày 25/9/2014 của Ban Tổ chức Trung ương về “Hướng dẫn kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên hàng năm”; Kế hoạch số 109-KH/HU ngày 23/11/2017 của Huyện ủy “về việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2017”; đồng thời, xét khen thưởng cho tập thể và đảng viên năm 2017. Đồng chí Vũ Văn Mỹ - Phó Bí thư Huyện uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND huyện chủ trì.

Hội nghị đã tiến hành kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ trong thực hiện nhiệm vụ năm 2017: Kết quả lãnh đạo quán triệt, thực hiện các Chương trình, Kế hoạch theo chủ trương, Nghị quyết, Quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị được giao; Kết quả lãnh đạo thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; Kiểm điểm việc thực hiện Công văn số 1825-CV/BTCTW, ngày 18/11/2016 của Ban Tổ chức Trung ương về việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng TCCS Đảng, đảng viên năm 2016 và nội dung sinh hoạt chi bộ theo tinh thần NQTW4 khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng và kỷ luật đảng, đồng thời thực hiện xét phân loại tổ chức đảng và đảng viên năm 2017.

Trong năm 2017, ngoài việc thực hiện tốt nhiêm vụ chính trị, tập thể BCH Đảng bộ Cơ quan Chính quyền và toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ đã phát huy tinh thần đoàn kết, giúp đỡ, nỗ lực vượt qua khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng. Công tác phát triển đạt và vượt theo chỉ  tiêu Huyện uỷ giao, công tác kiểm tra, giám sát đạt 100%, kịp thời phát hiện và xử lý đảng viên vi phạm, đặc biệt là chỉ đạo các chi bộ tổ chức thành công đại hội chi bộ lần thứ III nhiệm kỳ 2017-2020...

Hội nghị đã xét phân loại tổ chức đảng và đảng viên năm 2017: Đảng ủy Cơ quan Chính quyền có 17 chi bộ với 153 đảng viên (chính thức 141, dự bị 12). Đảng uỷ đề nghị Huyện uỷ công nhận Đảng bộ đạt “Trong sạch vững năm 2017”.

Có 15/17 chi bộ được đánh giá xếp loại (02 chi bộ chưa mới chia tách chưa đủ thời gian đánh giá). Đảng uỷ công nhận 04 chi bộ đạt “Trong sạch vững năm 2017” (đạt 26,66%); 10 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ (đạt 66,66%) và 01 chi bộ hoàn thành nhiệm vụ (đạt 6,66%).

Trong năm 2017, có 141 đảng viên được đánh giá xếp loại, 16 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó 01 đảng viên được đề nghị Ban Thường vụ Huyện uỷ xét tặng giấy khen Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền 2011-2017.

 

Hoàng Vỹ

Additional information