Bài viết

Hội nghị tổng kết sản xuất vụ Đông xuân 2016-2017, sơ kết sản xuất vụ mùa năm 2017

Chiều 19/12, UBND huyện tổ chức Hội nghị Tổng kết sản xuất vụ Đông xuân 2016-2017, sơ kết sản xuất vụ Mùa năm 2017 và triển khai kế hoạch vụ Đông xuân 2017-2018; đánh giá kết quả cấp phát cây giống lâm nghiệp trồng rừng trên địa bàn huyện từ năm 2012 đến nay, phương hướng năm 2018. Tham dự Hội nghị có đại diện Sở, ngành, lãnh đạo các phòng, ban và UBND các xã. Đồng chí Lê Ngọc Hà – Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị.

Theo Báo cáo tại Hội nghị năm 2017, ngành Nông nghiệp tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông lâm nghiệp theo hướng hàng hóa gắn với năng suất, chất lượng nhằm tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho nông dân. Tổng diện tích gieo trồng sản xuất vụ Hè Thu 2017 là 3.008/2.110 ha, đạt 142,55% kế hoạch (diện tích gieo trồng tăng so với kế hoạch do diện tích gieo trồng lúa (150 ha) và khoai lang (719 ha) trồng xen vào vườn cao su trồng mới và KTCB của Nông trường cao su Chư Kbô), trong đó: Lúa nước: 85/90 ha, năng suất ước đạt 60tạ/ha, sản lượng đạt 510tấn; Lúa cạn 200/50ha, năng suất đạt 30tạ/ha, sản lượng đạt 600tấn; Ngô 1.000/1.000 ha, năng suất đạt 65tạ/ha, sản lượng đạt 6.500tấn; Khoai lang 750/30ha, năng suất đạt 70tạ/ha, sản lượng đạt 5.250tấn; Sắn 840/800ha, năng suất đạt 75tạ/ha, sản lượng đạt 6.300tấn; Đậu xanh 28/30ha năng suất 7 tạ/ha, sản lượng đạt 19,6tấn, Đậu lạc 25/30ha, năng suất đạt 7tạ/ha, sản lượng 17,5tấn; Đậu các loại 61/60ha, năng suất đạt 7tạ/ha, sản lượng đạt 42,7tấn, Rau xanh các loại 19/20ha, sản lượng đạt 133tấn. Tổng sản lượng lương thực có hạt vụ Hè Thu năm 2017 là 7.610 tấn (lúa 1.110 tấn, Ngô 6.500 tấn) so với cùng kỳ năm trước sản lượng cây lương thực có hạt tăng 368,5tấn (năm 2016 là 7.241,5 tấn); nguyên nhân tăng trong sản xuất vụ Hè thu 2017 do điều kiện khí hậu thuận lợi, nông dân trồng các giống lai có năng suất cao hơn so với năm 2016. (Cụ thể có biểu số 02 kèm theo).

Tổng diện tích gieo trồng vụ Thu Đông là 930/920ha đạt 101% so với kế hoạch, trong đó: Ngô 820 ha/800ha, năng suất ước đạt 57 tạ/ha sản lượng 4.674 tấn; khoai lang 40/50ha, năng suất ước đạt 70tạ/ha, sản lượng đạt 280tấn; đậu nành 9/10ha năng suất đạt 6tạ/ha, sản lượng đạt 5,4tấn; đậu lạc 10/10ha, năng suất đạt 6,5tạ/ha, sản lượng đạt 6,5tấn; đậu các loại 30/30ha, năng suất đạt 6tạ/ha, sản lượng đạt 18,0tấn; rau xanh 20/21ha, năng suất đạt 75tạ/ha, sản lượng đạt 157,5tấn. Tổng sản lượng lương thực cây có hạt vụ Thu đông 2017 ước 4.674,0 tấn đạt 106,2% so với kế hoạch (4.400 tấn).

Tại Hội nghị các đại biểu đại diện Sở, ngành, lãnh đạo các phòng, ban và UBND các xã đã thảo luận và thông qua giải pháp cho các cây trồng trong niên vụ mới. Theo đó, quan điểm chung là phát triển sản xuất vụ Đông Xuân 2017-2018 theo hướng an toàn và hiệu quả kinh tế trên cơ sở bố trí cơ cấu giống cây trồng và sử dụng giống thích hợp với thực tế nguồn nước, đất đai, nhằm tránh thời tiết bất lợi như ảnh hưởng của không khí lạnh và mưa, gió... xảy ra vào các tháng 12/2017, tháng 01/2018 và tình trạng khô hạn cuối vụ. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong vụ Đông xuân 2017-2018, góp phần thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện đề ra trong năm 2018.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Lê Ngọc Hà – Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện đánh giá cao kết quả và sự nỗ lực của các cơ quan, ban ngành đạt được trong niên vụ vừa qua, đồng thời đề nghị các phòng, ban, đơn vị liên quan cần tổ chức triển khai rà soát, xây dựng kế hoạch sản xuất, nhất là việc chuyển đổi, bố trí cơ cấu cây trồng cần được xem xét kỹ lưỡng và xác định biện pháp phù hợp cho từng địa bàn. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần phối hợp với các đơn vị liên quan để huy động nguồn vốn phục vụ nghiên cứu cây giống. Chủ động tuyên truyền về các giải pháp phòng chống hạn hán, chống cháy rừng năm 2018...

Hoàng Vỹ

Additional information