Bài viết

Đảng ủy Cơ quan Chính quyền tổ chức Hội nghị sơ 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017

Ngày 02/10/2017, Đảng ủy Cơ quan Chính quyền tổ chức Hội nghị sơ 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong BTV, BCH Đảng bộ, các đồng chí Bí thư các chi bộ trực thuộc, đại diện lãnh đạo các tổ chức đoàn thể. Đồng chí Lê Ngọc Hà – Uỷ viên BTV Huyện ủy, Phó Bí thư Đảng ủy chủ trì Hội nghị.

Trong 9 tháng đầu năm 2017, được sự quan tâm chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị liên quan; Đảng ủy Cơ quan Chính quyền đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ được giao. Kết quả, Đảng ủy đã chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức cho 100% cán bộ, đảng viên tham gia đầy đủ Hội nghị quán triệt, triển khai học tập các nghị quyết và kết luận của cấp ủy Đảng cấp trên; tham gia mít tinh, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đất nước. Chỉ đạo thành công Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017-2020.

Công tác phát triển đảng được quan tâm triển khai thực hiện. Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện theo đúng quy định. Công tác tổ chức cán bộ được kiện toàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể thực hiện tốtnhiệm vụ, các tổ chức đoàn thể luôn phát huy vai trò xung kích, làm tốt công tác bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho đoàn viên; thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và điều lệ quy định của tổ chức mình theo quy định.

Công tác lãnh đạo việc phát triển kinh tế – xã hội đã đạt được nhiều kết quả khả quan trên từng lĩnh vực. Tình hình An ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định.

Sau khi nghe ý kiến thảo luận, góp ý của các đồng chí đảng ủy viên, các đồng chí Bí thư các chi bộ và đại diện lãnh đạo các tổ chức đoàn thể. Đồng chí Lê Ngọc Hà – Uỷ viên BTV Huyện ủy, Phó Bí thư Đảng ủy tiếp thu các ý kiến góp ý; đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ trong 3 tháng cuối năm 2017 là rất nặng nề và khó khăn. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Đảng uỷ sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các chủ trương, Nghị quyết của cấp ủy Đảng cấp trên, như: Tiếp tục tham mưu kịp thời về công tác cán bộ theo quy định. Quan tâm chỉ đạo công tác phát triển đảng. Chỉ đạo thực hiện việc đánh giá TCCS Đảng và đảng viên năm 2017 theo quy định, hướng dẫn. Tiếp tục thực hiện chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra theo Điều lệ Đảng. Giải quyết kịp thời các đơn thư tố cáo, khiếu nại có liên quan đến cán bộ, đảng viên theo đúng quy trình và thời gian quy định… Đồng thời, tiếp tục lãnh đạo việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch được giao trong năm 2017./.

 

Tin/ảnh Hoàng Vỹ

 

Additional information

porn videos free porn videos hd sex movies porntube free sex movies free porntube sex movies jojobet