Bài viết

Hội nghị tiếp xúc cử tri với Đại biểu HĐND huyện và xã sau kỳ họp lần thứ IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày 23/8/2017, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri giữa Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, gồm có ông Thái Hồng Hà – TUV, Bí thư Huyện ủy; ông Nguyễn Văn Dũng – Trưởng phòng Nội vụ huyện, bà Lưu Thị Hòa –CT Hội LHPN VN huyện, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị.

Về phía lãnh đạo xã có: bà Nguyễn Thị Tâm - Bí thư Đảng ủy, ông Nguyễn Trọng Lâm- Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã và các đồng chí trong Ban Thường trực, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, đại diện các ban ngành, đoàn thể xã, 24 vị đại biểu HĐND xã khóa IV và hơn 30 cử tri đại diện cho các tầng lớp nhân dân trong xã.

Thay mặt Tổ đại Đại biểu HĐND Huyện, bà Lưu Thị Hòa báo cáo tóm tắt kết quả kỳ họp lần thứ IV, NK: 2016 - 2021 của HĐND Huyện; bà Nguyễn Thị Tâm thay mặt HĐND xã báo cáo kết quả kỳ họp lần thứ IV, NK: 2016  - 2021 của HĐND xã. Các nội dung phần chất vấn và kiến nghị của các cử tri chủ yếu tập trung về các lĩnh vực như: Đất đai, cấp giấy CN QSD đất, vệ sinh môi trường, chế độ cho người chính sách có công, an ninh trật tự…Thay mặt Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, ông Thái Hồng Hà – TUV, Bí thư Huyện ủy tiếp thu giải trình trực tiếp các ý kiến của cử tri, đối với các ý kiến của cử tri chưa được giải trình Tổ đại biểu HĐND huyện yêu cầu các phòng, ban chuyên môn và UBND xã tổ chức họp chuyên đề để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

 

Tin/ảnh Hồng Lĩnh

Additional information