Bài viết

Tập huấn nghiệp vụ công tác Hội Chữ thập đỏ cơ sở năm 2017

Ngày 18/5, Hội Chữ thập đỏ huyện phối  hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Hội Chữ thập đỏ cơ sở năm 2017. Tham gia lớp tập huấn có khoảng 120 cán bộ, hội viên và thành viên các đội tuyên truyền viên, tình nguyện viên Hội chữ thập đỏ cơ sở đến từ 07 xã trên địa bàn huyện.

Toàn cảnh khóa tập huấn

 

Các cán bộ, hội viên, tình nguyện viên tham gia tập huấn sẽ được báo cáo viên Trung tâm Bồi dưỡng chính trị truyền đạt với 04 chuyên đề: Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ”; Công tác phòng, chống giảm nhẹ thiên tai; Công tác vận động hiến máu nhân đạo.
Qua khóa tập huấn lần này, cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ cơ sở được trao đổi, thảo luận các nội dung đã nêu trên, từ đó tháo gỡ những khó khăn, nâng cao chất lượng hoạt động Hội trong trong năm 2017 và những năm tiếp theo.
 
Tin/ảnh Hoàng Vỹ

Additional information