Bài viết

UBND xã Ea Ngai bế mạc huấn luyện dân quân tự vệ năm 2017

Sáng ngày 11/5/2017, UBND xã Ea Ngai đã tổ chức bế mạc đợt huấn luyện dân quan tự vệ năm 2017.

Qua 15 ngày huấn luyện, các chiến sĩ lực lượng tham gia huấn luyện đã được trang bị những kiến thức cơ bản về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác quân sự, quốc phòng – an ninh; kết hợp giữa kinh tế với củng cố quốc phòng an ninh trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thực hành huấn luyện thao trường (điều lệnh đội ngũ, kỹ thuật bắn súng bộ binh tiểu liên AK; kỹ thuật ném lựu đạn; kỹ thuật phóng nổ; hậu cần - kỹ thuật; chiến thuật). Kết quả  Công tác huấn luyện tự vệ năm 2017 đã hoàn thành tốt nội dung, chương trình, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra.

Ông Nguyễn Trọng Lâm, CT UBND xã phát biểu tại buổi lễ

Các chiến sỹ hoàn thành xuất sắc trong công tác huấn luyện được khen thưởng

 

Phát biểu bế mạc đợt huấn luyện, ông Nguyễn Trọng Lâm, CT UBND xã đã ghi nhận những thành tích mà các chiến sỹ đã đạt được, biểu dương các chiến sỹ đã thực hiện nghiêm chỉnh lệnh huấn luyện, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người, trang thiết bị, phương tiện trong suốt thời gian huấn luyện; đồng thời quán triệt các chiến sỹ sau đợt huấn luyện này cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm hơn nữa, vận dụng linh hoạt các kiến thức đã học vào công tác dân quân tự vệ ở đơn vị mình một cách phù hợp, hiệu quả. Trên cơ sở đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các phong trào thi đua quyết thắng, chung sức giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương, cơ sở.

 

Tin/ảnh Hồng Lĩnh

Additional information