Bài viết

Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng về công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2017

Ngày 12/5/2017, UBND huyện Krông Búk tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng về công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2017. Tham dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Mạnh Hùng – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, đồng chí Lê Trần Vinh – Trưởng Phòng Cải cách hành chính Sở Nội vụ; đồng chí Lê Ngọc Hà – UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo và cán bộ, công chức tham mưu công tác Cải cách hành chính thuộc các phòng, ban ngành trên địa bàn huyện và UBND cấp xã.

Quang cảnh Hội nghị

Đồng chí Lê Ngọc Hà – UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn

 

Tại Hội nghị tập huấn, các học viên đã được nghe giới thiệu về tổng quan Cải cách hành chính, trong đó tập trung vào những vấn đề cơ bản về Cải cách hành chính, chương trình tổng thể Cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020; lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch Cải cách hành chính; nghiệp vụ thông tin, tuyên truyền Cải cách hành chính... Bên cạnh đó, Hội nghị cũng đã dành nhiều thời gian để phổ biến các quy định về xác định Chỉ số Cải cách hành chính cấp xã như phương pháp, quy trình đánh giá; phương pháp xác định Chỉ số Cải cách hành chính; xếp hạng Chỉ số Cải cách hành chính; công bố Chỉ số Cải cách hành chính và tiến độ thực hiện xác định Chỉ số Cải cách hành chính. Ngoài ra, Hội nghị còn dành thời gian để thảo luận giúp cán bộ, công chức nắm vững các vấn đề liên quan trong quá trình triển khai và đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính  năm 2017.

Đồng chí Hoàng Mạnh Hùng – Phó Giám đốc Sở Nội vụ
giới thiệu hương trình tổng thể Cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020
 

Hội nghị tập huấn nhằm giúp các học viên tiếp thu được những kiến thức cơ bản về Cải cách hành chính, chương trình tổng thể Cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 để vận dụng, cụ thể hóa tại cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ về cải cách thể chế, thủ tục hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, hiện đại hóa hành chính và việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn huyện.

 

Tin Y Huấn Mlô

Additional information