Bài viết

Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính năm 2017 cho cán bộ, công chức, viên chức

Sáng ngày 13/5/2017, Huyên ủy Krông Búk phối hợp với Trường chính trị tỉnh tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước Ngạch Chuyên viên chính năm 2017 dành cho cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Krông Búk, Krông Năng, Ea Hleo.

Toàn cảnh Lễ khai giảng

 

Tham dự Lễ khai giảng có đồng chí Ngô Sáu – Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; đồng chí Hoàng Sỹ Hùng – Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Krông Búk và 97 học viên đăng ký tham gia, gồm cán bộ, công chức, viên chức của các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị hành chính trên địa bàn huyện Krông Búk, Krông Năng, Ea Hleo.

 

Đồng chí Ngô Sáu – Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh phát biểu tại buổi lễ

 

 

Đồng chí Hoàng Sỹ Hùng – Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Krông Búk phát biểu tại buổi lễ

 

Khóa học bắt đầu từ ngày 14/5/2017, với nội dung chương trình học gồm 17 chuyên đề giảng dạy và 03 chuyên đề báo cáo chia làm 3 phần: Phần kiến thức về nền hành chính nhà nước, bao gồm 10 chuyên đề nhằm củng cố, bổ sung kiến thức quản lý hành chính nhà nước, kiến thức hành chính vĩ mô; Phần kiến thức Quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ bao gồm 3 chuyên đề nhằm làm rõ những nguyên tắc, yêu cầu và nội dung cơ bản phục vụ cho hoạt động quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ cũng như thực tế quản lý nhà nước ở các bộ, ban ngành và các địa phương; Phần những kỹ năng cơ bản bao gồm 7 chuyên đề phát triển kỹ năng thực thi công vụ gồm các vấn đề thực hiện chức năng, thẩm quyền quản lý hành chính nhà nước, kỹ năng thực hiện nhiệm vụ tổ chức và quản lý tổ chức công.

Học viên được tham gia kiểm tra 02 bài và làm 01 bài tập tình huống quản lý thuộc lĩnh vực mình công tác. Những kiến thức nền tảng ấy sẽ giúp các học viên hệ thống và cập nhật kiến thức để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ công chức, viên chức của mình.

 

Tin/ảnh Hoàng Vỹ

Additional information