Bài viết

Xã Cư Né thực hiện tốt công tác dân số năm 2016

Công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình là một trong những hoạt động quan trọng trong chiến lược phát triển đất nước, góp phần nâng cao chất lượng dân số và đời sống nhân dân. Xã Cư Né là một trong những xã có tỷ lệ người đồng bào dân tộc tại chỗ chiếm đa số, có 21 thôn buôn, trong đó 14 buôn người đồng bào dân tộc tại chỗ, có 4061 phụ nữ ở độ tuổi từ 15 đến 49 cần được chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Ban dân số xã Cư Né có 28 người, đã duy trì tốt chế độ giao ban hàng tháng. Các cộng tác viên và cán bộ chuyên trách thường xuyên đến thăm các hộ gia đình để gặp gỡ các cặp vợ chồng ở độ tuổi sinh đẻ, tuyên truyền thêm để họ có nhiều kiến thức hiểu biết về các biện pháp tránh thai hiện đại. Đồng thời, cộng tác viên dân số sẽ tư vấn sử dụng các biện pháp tránh thai phù hợp.

Tư vấn sức khỏe sinh sản tại gia đình 

 

Từ chương trình Dân số - KHHGĐ, điều kiện kinh tế gia đình ngày một khá, con cái được chăm sóc đầy đủ, chăm chỉ học tập đạt được kết quả cao.

Trong năm 2016, tỉ suất sinh thô giảm từ 15,16%xuống còn 14.4%0 (phần nghìn); tỉ lệ tăng dân số tự nhiên giảm. Các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình như: khám thai tại trạm y tế; đình sản; đặt vòng tránh thai; uống thuốc tránh thai… đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra trong năm. Để có được những kết quả đó, phải kể đến sự nhiệt tình của đội ngũ cán bộ dân số thôn buôn, đã thường xuyên tuyên truyền đến người dân, đặc biệt là chị em phụ nữ trong độ tuổi sinh sản về kế hoạch hóa gia đình. Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, chương trình mục tiêu quốc gia về dân số kế hoạch hóa gia đình đã không bỏ lỡ cặp vợ chồng nào, để họ có thể tiếp cận với chương trình một cách tốt nhất, hiệu quả nhất.

Họp cộng tác viên dân số thôn, buôn tại Trạm y tế xã Cư Né.

 

Xác định công tác tuyên truyền là nhân tố quan trọng, quyết định trong việc nâng cao sự hiểu biết và thay đổi nhận thức của người dân. Cán bộ dân số đã tổ chức nhiều buổi họp, nói chuyện về dân số, kế hoạch hóa gia đình tại các thôn buôn, cấp phát tranh ảnh, tài liệu tuyên truyền cho nhân dân.

Đẩy mạnh công tác tư vấn, vận động, tuyên truyền về sử dụng các biện pháp tránh thai của các cộng tác viên dân số thôn, buôn là một trong những nhân tố chính tạo nên sự thành công của chương trình thực hiện kế hoạch hóa gia đình. Người dân đã có những chuyển biến tích cực từ tư tưởng đến hành động, tỷ lệ các cặp vợ chồng sinh con thứ 3 đã được hạn chế, sức khỏe bà mẹ và trẻ em được đảm bảo. Từ đó nâng cao chất lượng dân số, đời sống nhân dân được phát triển, con cái được học hành, đảm bảo được hạnh phúc gia đình, an sinh xã hội.

 Thùy Dương

Additional information